Servisanmälan

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Felanmälan gator, vatten och avloppsledningar:
Journummer 0435-103 10

Felanmälan el och fjärrvärme:
Kraftringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (nätägare) 020-55 66 00

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En servisanmälan är en beställning du gör för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet(VA-nätet).

När du som fastighetsägare skriver under formuläret eller e-tjänsten förbinder du dig att:

 • Inkomma med ritningar för yttre- samt inre VA-ledningar.
 • Betala avgifter enligt gällande VA-taxa och allmänna bestämmelser (ABVA).
 • Betala anläggningsavgift innan inkoppling på allmän VA-anläggning sker.
 • Meddela Tekniska förvaltningen i god tid innan inkoppling av dricksvatten sker. Fastighetsägaren får inte koppla in dricksvattnet själv.
 • Kontakta Tekniska förvaltningen för att boka en tid när vattenmätaren kan monteras. Tänk på att detta ska göras innan du flyttar in.
 • Husdränering, stuprör eller annat dagvatten får aldrig kopplas till kommunens spillvatten.
 • Vatten får inte tas ut utan Tekniska förvaltningens medgivande. Om du behöver vatten under byggnadstiden är du välkommen att kontakta kommunen.

 

Läs denna information innan du skickar in VA-anmälan

När ska en VA-anmälan lämnas in?

 • när din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
 • när en om- eller tillbyggnad som påverkar VA-installationerna utförs
 • när man dränerar om huset
 • när VA-ledningarna läggs om
 • när vattenmätaren ska flyttas
 • när man bygger ytterligare bostad, t ex Attefallshus, eller i en befintlig byggnad

För att din VA-anmälan ska godkännas måste den vara komplett med nedanstående handlingar och underskrift. Ansökan ska godkännas innan arbetet påbörjas.

Vid nybyggnation ska följande handlingar skickas in:

 • Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 • Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar
 • Ritning över inre vatten- och avloppsledningar

Vid anslutning av redan befintlig fastighet ska följande handlingar skickas in:

 • Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
  Vid inkoppling till ett trycksatt system måste den kvalitetsansvarige alltid vara behörig VVS-installatör.
 • Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar

Vid flyttning av befintlig vattenmätare ska följande handlingar skickas in:

 • Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 • Ritning som visar vattenmätarplacering och ändrad ledningsdragning

Vid dränering och/eller omläggning av VA-ledningar

 • Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 • Ritning som visar ny eller ändrad ledningsdragning

VA-anmälan ska godkännas skriftligen av VA-avdelningen innan inkoppling till det allmänna vatten- och avloppsnätet får påbörjas. Normal handläggningstid är 3 veckor. Ska nya serviser utföras tar detta arbete ca 6–8 veckor efter att anmälan blivit godkänd.
Vid frågor om VA-anmälan kontakta VA-avdelningen.

Ofullständig VA-anmälan kommer att returneras till avsändaren för komplettering.
Vid underlåtenhet att lämna in VA-handlingar, debiteras en avgift enligt gällande taxa.

För mer information läs gärna broschyrerna ”Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp”. Information finns också i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning), samt i Kommunal författningssamling (KFS 2013:11) Taxa för Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.


Information om byggvatten och installation av vattenmätare

Byggvatten
Blanketten ”Anmälan om vatten och avloppsinstallation” skickas in tillsammans med en enkel skiss över var vattnet ska tas ifrån. Detta bestäms i samråd med VA-avdelningen (befintlig servis, ny servis eller brandpost).

Anmälan godkänns av VA-avdelningen. Handläggningstiden är ca 5 arbetsdagar.

Tid för öppning för byggvatten bokas minst 1 vecka förväg hos vår tekniker på telefon 0435-282 41. Byggvatten debiteras tills permanent vattenmätare sätts upp eller bokning av stängning sker.

Vattenmätare
Vattenmätare för mätning av förbrukat vatten krävs vid anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Vattenmätaren är Klippans kommuns egendom.

Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplats förberetts med mätarkonsol av behörig installatör. VA-avdelningen sätter upp mätaren efter tidsbeställning hos vår tekniker på telefon 0435-282 41.

Vattenmätarplats
Utrymmesbehov för mätare qn 2,5 – 10 m³/h

Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.