Gå till innehåll

Felanmälan

Här kan du anmäla fel och skadegörelse för kommunens gator, parker, offentliga toaletter med mera.

En felanmälan kan gälla till exempel:

  • belysning
  • gator, cykel- och gångbanor
  • parker och grönytor
  • snöröjning
  • vatten och avlopp

Om du undrar över något, eller inte vet hur du ska göra kontakta kundtjänsten.

Vad händer med din felanmälan?

Vi tar emot dina uppgifter som en inkommen handling (se informationen om offentlighetsprincipen).

  • Din synpunkt eller felanmälan blir registrerad
  • Vi ser till att rätt person (politiker eller tjänsteman) får den och i förekommande fall rättar till fel och brister.
  • Åtgärder kan ta olika tid i anspråk beroende på vad det är för uppgifter du lämnar. Vi kommer dock att ge dig besked inom 10 dagar om vad som händer.
  • Din felanmälan publiceras här på kommunens hemsida om den är anonym och inte innehåller någon sekretess, det vill säga känsliga uppgifter som exempelvis namn eller adress till privatperson. Du kan läsa andras felanmälningar på sidan Inkomna synpunkter och felanmälningar.

Att ta tillvara på dina synpunkter är ett led i vårt kvalitetsarbete. Det ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Tala gärna om vem du är och hur vi kan kontakta dig, om vi skulle behöva fråga dig om något.

De personuppgifter som du anger kommer att behandlas av Klippans kommun och de personuppgiftsansvariga nämnderna för att kunna administrera ärendet och behandlas i övrigt enligt dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 maj 2023