Gå till innehåll

Felanmälan

Här kan du anmäla fel och skadegörelse för kommunens gator, parker, offentliga toaletter med mera.

Felanmälan

I vår e-tjänst Felanmälan anmäler du fel gällande:

  • gator, cykel- och gångbanor
  • parker och grönytor
  • snöröjning
  • vatten och avlopp

I vår e-tjänst Felanmälan gatubelysning anmäler du fel som gäller gatubelysning.

Har du frågor eller behöver stöd i att använda e-tjänster - kontakta kundtjänst.

Vad händer med din felanmälan?

Vi tar emot dina uppgifter som en inkommen handling (se informationen om offentlighetsprincipen).

  • Din felanmälan blir registrerad
  • Vi ser till att rätt person (politiker eller tjänsteman) får den och i förekommande fall rättar till fel och brister.
  • Åtgärder kan ta olika tid i anspråk beroende på vad det är för uppgifter du lämnar.

Tala gärna om vem du är och hur vi kan kontakta dig, om vi skulle behöva fråga dig om något.

De personuppgifter som du anger kommer att behandlas av Klippans kommun och de personuppgiftsansvariga nämnderna för att kunna administrera ärendet och behandlas i övrigt enligt dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2024