Gå till innehåll

Detta gör Klippans kommun

Energisituationen i Sverige är ansträngd och det finns en risk att elen inte kommer räcka till under vissa timmar i vinter. Regeringen, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten uppmanar oss alla att spara på elen för att klara vintern och undvika att en manuell frånkoppling behöver ske. För att undvika att det sker behöver vi alla hjälpas åt att förbättra situationen genom att, i förväg, minska kommunens energiuttag. Varje kilowattimme räknas.

Stora delar av kommunens gatubelysning är LED-lampor, vilket innebär att de drar mycket mindre el än tidigare lampor, även när de är tända på full ljus. För att spara på el kommer vi att dämpa gatubelysningen på olika ställen i kommunen. Innan vi beslutar var belysningen ska dämpas kommer vi att ta hänsyn till trygghet och säkerhet för de som rör sig på offentliga platser.

Med anledning av den reella risken för att elen kan komma att stängas av på grund av bristen på el-energi, har fastighetsavdelningen fått i uppdrag att minska elförbrukningen i kommunens lokaler. En av åtgärderna är att tillfälligt stänga av våra stora ventilationsanläggningar, eftersom de enskilt förbrukar en stor mängd el-energi.

Dessa är kommunhuset, Åbyskolan, Tegelbruksskolan, Klippans idrottshall och Sågen 8.

Snyggatorpsskolan, Pilagårdsskolan och Ljungbyhedsskolan har varit avstängda, men där är ventilationen påslagen igen. Även här kan avstängning återigen bli aktuell om läget försämras ytterligare.

Att stänga ventilationen ger en snabb effekt och påverkar inte negativt i jämförelse med risken med att fortsätta belasta elnätet. En avstängd ventilation påverkar inte hälsan utöver att man kan känna sig lite trött. Då kan man öppna ett fönster och vädra ur.

  • Vi kommer att flytta runt i några av kommunens lokaler för att kunna stänga av elen i delar av byggnader.
  • Vi kommer också att sänka värme i exempelvis skolor och förskolor under lov när inga barn/elever är på plats i lokalerna.
  • Träningstiderna på fotbollsplaner utomhus kommer att ses över för att minska tiden som belysningen där är tänd.
  • Samtliga bastus i kommunens byggnader, inklusive badhuset, kommer endast vara igång vissa dagar.
  • Vi har sänkt temperaturen på vattnet i badhusets bassänger med en grad. Detta påverkar inte bassängen som används för rehab. Vi kommer också släcka undervattenbelysningen i bassängen.
  • Fler eller andra åtgärder kan tillkomma utifrån hur läget förändras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023