Gå till innehåll

Detta gör Klippans kommun

Klippans kommun är igång med flera aktiviteter för att spara på el.

Stora delar av kommunens gatubelysning är LED-lampor, vilket innebär att de drar mycket mindre el än tidigare lampor, även när de är tända på full ljus. För att spara på el kommer vi att dämpa gatubelysningen på olika ställen i kommunen. Innan vi beslutar var belysningen ska dämpas kommer vi att ta hänsyn till trygghet och säkerhet för de som rör sig på offentliga platser.

Klippans kommun kommer inte dra ner på julbelysningen på allmän plats. Däremot kommer vi inte ha ljusstakar eller annan belysning i kontor och liknande utrymmen.

Vi kommer att flytta runt i några av kommunens lokaler för att kunna stänga av elen i delar av byggnader.

Vi kommer också att sänka värme i exempelvis skolor och förskolor under lov när inga barn/elever är på plats i lokalerna.

Träningstiderna på fotbollsplaner utomhus kommer att ses över för att minska tiden som belysningen där är tänd.

Samtliga bastus i kommunens byggnader, inklusive badhuset, kommer att stängas av. Detta ger en stor besparing på cirka 400 000 kilowattimmar per år.

Vi har sänkt temperaturen på vattnet i badhusets bassänger med en grad. Detta påverkar inte bassängen som används för rehab. Vi kommer också släcka undervattenbelysningen i bassängen.

Fler eller andra åtgärder kan tillkomma utifrån hur läget förändras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 november 2022