Gå till innehåll

Gifta sig, partnerskap

För er som vill gifta er borgerligt inom Klippans kommungräns finns det flera möjligheter. Det finns ett särskilt inrättat vigselrum i kommunhuset eller så kan ni själva boka en annan plats inom kommunens gränser. 

Praktisk information inför vigseln

Första steget är att ni ansöker om hindersprövning hos Skatteverket. När Skatteverket är klar med hindersprövningen, får ni från Skatteverket det som kallas "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel". Hindersprövningen gäller i fyra månader.

Nu är det dags att skicka in en bokning till oss via e-tjänsten Borgerlig vigsel.

Er bokning måste inkomma till oss senast två veckor innan önskat vigseldatum.

Om du är under 18 år måste du dessutom också begära tillstånd att få ingå äktenskap. Det gör du hos Länsstyrelsen i det län du bor i. Det här tillståndet skickas tillsammans med hindersprövningen till Skatteverket.

Vid vigseln ska två myndiga vittnen närvara. Äger vigseln rum i kommunhuset och ni inte har möjlighet att ordna egna vittnen, kan personal i kommunhuset ställa upp som vittne. Namn och adress på vittne lämnas vid beställning av vigsel. Tiden för vigslar är mellan klockan 10-16, men förfrågan kan göras av övriga tider.

Borgerlig vigsel i Klippans kommun är kostnadsfri om en eller båda i paret är folkbokförda i Klippans kommun. Annars tar vi ut en avgift på 500 kronor. Vid ceremonin läser vigselförättaren upp antingen en kort eller en något längre text. Vid bokningstillfället ska ni tala om vilket alternativ ni väljer.

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika eller samma kön.

Partnerskapslagen (1994:1117) upphörde att gälla 2009. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera ett nytt partnerskap. Ett redan registrerat partnerskap fortsätter att vara detta till dess att partnerskapet upplöses eller omvandlas till ett äktenskap.

Ni som är registrerade partners i Sverige enligt den tidigare partnerskapslagen kan omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det genom en gemensam skriftlig anmälan till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om vad som gäller.

Utländska medborgare, som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter. Om ena parten är utländsk medborgare är personlig inställelse på Skatteverket obligatorisk. Vigsel utanför Klippans kommungräns beviljas endast i undantagsfall.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2023