Gå till innehåll

Medborgardialog

En medborgardialog initieras av Klippans politiker. Den är ett forum där medborgarna har möjlighet att lämna förslag och tycka till om det aktuella området. Det ger ett underlag som används för kommande politiska beslut och uppdrag till kommunens medarbetare. 

I dialogen får medborgarna möjlighet till insyn i den politiska processen och vilka ämnen som är aktuella.

Så här fungerar medborgardialoger i Klippan

En medborgardialog kan vara i flera olika former. Exempelvis kan det vara ett samlingsmöte med många deltagare. Den kan också vara i ett mindre format, mer likt en fokusgrupp. Som invånare får du information om en medborgardialog via klippan.se och kommunens Facebook-sida. Du kan även bli särskilt inbjuden i en viss fråga. Information kan också gå ut via annonser eller lokala nätverk. För att resultatet ska bli så bra som möjligt har dialogen ett bestämt syfte. Även vad det är som ska uppnås är definierat.

Vad händer med resultaten?

Först presenteras resultatet i den nämnd som gett uppdraget för medborgardialogen. Sen får medborgarna ta del av vad som framkommit under dialogen. Den informationen hittar du på klippan.se. Där kan du sedan följa hur resultatet används för att utveckla verksamheten genom olika projekt och satsningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022