Gå till innehåll

Författningssamling

Klippans kommuns författningssamling motsvarar Sveriges lagstiftning, men på lokal nivå.

I författningssamlingen kan du få svar på frågor som:

  • Hur ofta ska kommunfullmäktige sammanträda?
  • Vem är firmatecknare i ett kommunalt bolag?
  • Hur mycket får en politiker i ersättning?
  • Vem kan söka kommunalt bidrag?

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxor och avgifter samt uthyrningsregler vid fritidsanläggningar.pdf Pdf, 380.7 kB. 380.7 kB 2023-09-14 11.20

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxa för brandskyddskontroll.pdf Pdf, 133.3 kB. 133.3 kB 2023-09-14 11.23
Taxa för rengöring (sotning).pdf Pdf, 137.3 kB. 137.3 kB 2023-09-14 11.23

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bidragsbestämmelser Klippans kommun.pdf Pdf, 609.6 kB. 609.6 kB 2023-09-12 15.45

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avgift för serveringstillstånd.pdf Pdf, 104.5 kB. 104.5 kB 2023-09-12 15.47
Avgifter vid användning av allmän försäljningsplats och allmän platsmark.pdf Pdf, 76.1 kB. 76.1 kB 2023-09-12 15.47
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf Pdf, 124 kB. 124 kB 2023-09-12 15.47

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Regelverk för färdtjänst.pdf Pdf, 100.1 kB. 100.1 kB 2023-09-12 15.50
Avgift för resor till och från daglig verksamhet inom handikappomsorgen.pdf Pdf, 67 kB. 67 kB 2023-09-12 15.50
Kommunala rikitlinjer för riksfärdtjänst.pdf Pdf, 112.9 kB. 112.9 kB 2023-09-12 15.50

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.pdf Pdf, 124.5 kB. 124.5 kB 2023-09-12 15.51
Bilaga, Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-09-12 15.51

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-09-12 15.53
Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet.pdf Pdf, 84.3 kB. 84.3 kB 2023-09-12 15.53

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan- och bygglovtaxa.pdf Pdf, 749.3 kB. 749.3 kB 2023-09-12 15.56
Regler för reservation och köp av kommunal villatomt.pdf Pdf, 120 kB. 120 kB 2023-09-12 15.56
Tomtpriser.pdf Pdf, 113.8 kB. 113.8 kB 2023-09-12 15.56
Tomtpriser Bilaga 1 Villatomter.pdf Pdf, 292.4 kB. 292.4 kB 2023-09-20 15.27
Tomtpriser Bilaga 2 Verksamhetsmark.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2023-09-20 15.27
Tomtpriser Bilaga 3 Tomträtter.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-09-20 15.27

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Felparkeringsavgift.pdf Pdf, 76.4 kB. 76.4 kB 2023-09-14 09.08
Åläggande om gångbanerenhållning med mera.pdf Pdf, 116 kB. 116 kB 2023-09-14 09.08
Bidrag till enskilda vägar.pdf Pdf, 116.5 kB. 116.5 kB 2023-09-19 10.27

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023