Gå till innehåll

Information vid kris

I en krissituation är information viktig. Både för att få en överblick av händelsen och arbetet som myndigheter gör för att hantera situationen samt att veta vilka åtgärder du som invånare kan göra. Du som invånare i Klippan eller som vistas här ska känna att du får den kunskap som du behöver och att vi uppfyller vårt kommunikativa ansvar.

Vi arbetar därför också med förebyggande kommunikation. Ett exempel på detta är sidorna som du nu är inne på.

Vid en kris eller allvarlig händelse är klippan.se den prioriterade platsen där vi samlar all information och kontinuerligt uppdaterar med de senaste nyheterna. Där kommer vi berätta mer om läget just nu, hur vi arbetar och vad det innebär för dig som är invånare i Klippan eller vistas i vår kommun.

Vi använder också vår centrala Facebook-sida för att sprida information och svara på frågor. Vår Facebook-sida är vanligtvis bemannad under kundtjänsts öppettider. I en krissituation kan vi bemanna den även under andra tider. Om detta blir aktuellt går vi ut med information om de ändrade öppettiderna.
Klippans kommun på Facebook. Länk till annan webbplats.

I en krissituation kommer många höra av sig till kundtjänst för att få information. Därför kan väntetiderna bli långa. Besök gärna klippan.se eller Facebook innan du tar kontakt med kundtjänst. Där finns samlad information och svar på många av frågorna som kan komma upp.

Medarbetarna i kundtjänst har oftast inte möjlighet att svara på frågor om händelser som inte rör kommunal verksamhet, till exempel trafikolyckor eller brott. Om du önskar information om en pågående händelse eller kris är ett tips också att ringa 113 13. Det är Sveriges nationella nummer för att få, eller lämna information om olyckor och kriser.

Om behov finns kan kundtjänst även bemannas utanför ordinarie öppettider. Ifall det blir aktuellt kommer vi informera om det i våra andra kanaler.

Om vi i Klippans kommun inte kan kommunicera ut via våra vanliga kanaler, som klippan.se, kommer vi använda oss av alternativa sätt. Det kan vara att vi sätter upp fysiska informationspunkter på olika håll i kommunen, använder oss av högtalarbil eller dörrknackning. Medarbetare och frivilliga kommer besöka särskilt utsatta grupper, exempelvis personer med insatser som stöd i vardagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 mars 2023