Gå till innehåll

Regional krissamordning

Samverkan och samarbete är viktiga nycklar för att krisberedskap och krisarbete ska fungera på ett bra sätt. Klippans kommun har samarbeten med bland annat lokala företag och föreningar i det lokala krishanteringsrådet. Klippan är också en del av Krishanteringsrådet Familjen Helsingborg där vi samverkar med andra kommuner.

Krishanteringsrådet Familjen Helsingborg

Klippans kommun är också med i det lokal-regionala Krishanteringsrådet Familjen Helsingborg. Förutom de elva kommunerna inom Familjen Helsingborg finns där också representation från Länsstyrelsen, Polisen, Region Skåne och ellevarentörer.

Lokala krishanteringsrådet

I Klippans kommun finns ett lokalt krishanteringsråd. Krishanteringsrådet är kommunens kontakt med viktiga aktörer i Klippan, både i förebyggande syfte och vid akuta situationer. I krishanteringsrådet ingår representanter för näringsliv, ideella föreningar, trossamfund och myndigheter.

Aktörer i lokala krishanteringsrådet:

 • E.ON Elnät Sverige AB
 • Civilförsvaret (FRG-gruppen i Klippan-Åstorp)
 • DHL
 • Gelita Sweden AB
 • Klippans Busstrafik AB
 • Kraftringen
 • Region Skåne
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • NÅRAB
 • Svenska kyrkan, Klippans pastorat
 • Treklövern Bostads AB
 • Svenska Pappersbruket AB
 • Mec-Com Klippan AB
 • MOM Events & Förarcoaching AB

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023