Gå till innehåll

Kvalitet & resultat

Vi satsar på att förbättra servicen till medborgarna och kvaliteten i våra tjänster, och vi arbetar ständigt med att utveckla medborgarservicen. Här kan du se hur Klippans kommuns resultat står sig i jämförelse med andra kommuner. Här finns också jämförelsetjänster för dig som vill jämföra våra verksamheter inom utbildning och barnomsorg eller omsorg och stöd.

Kvaliteten på kommunens tjänster

Här hittar du information om hur Klippans resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden. I jämförelsetjästen kan du jämföra olika verksamheter så som skolor, boenden, olika anläggningar.

På länken undertill kommer du till Kolada som är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn.

Kommunens kvalitet i korthet

Vi vill kunna jämföra oss med andra kommuner och även följa hur vår kvalitet utvecklas över tid. Kommunen medverkar därför i ett nationellt nätverk för kvalitetsutveckling. Detta leds av SKR, Sveriges kommuner och regioner, som årligen gör en kvalitetsundersökning. Över 200 av landets kommuner deltar i Sveriges kommuner och regioners undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Klippans kommun är en utav dessa.

I tabellen via länken nedanför kan du se hur vi utvecklat vår verksamhet jämfört med förra året.
Vill du läsa mer om jämförelsen kan du göra det på SKR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 november 2023