Gå till innehåll

Kvaliteten på kommunens tjänster

Vi satsar på att förbättra servicen till medborgarna och kvaliteten i våra tjänster, och vi arbetar ständigt med att utveckla medborgarservicen. Här kan du se hur Klippans kommuns resultat står sig i jämförelse med andra kommuner. Här finns också jämförelsetjänster för dig som vill jämföra våra verksamheter inom utbildning och barnomsorg eller omsorg och stöd.

Kvaliteten på kommunens tjänster

Här hittar du information om hur Klippans resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden.
Här kan du se hur Klippans kommun ligger till i jämförelse med andra kommuner.

Kommunens kvalitet i korthet

Vi vill kunna jämföra oss med andra kommuner och även följa hur vår kvalitet utvecklas över tid. Kommunen medverkar därför i ett nationellt nätverk för kvalitetsutveckling. Detta leds av SKR, Sveriges kommuner och regioner, som årligen gör en kvalitetsundersökning.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2023