Gå till innehåll

Webb-TV från kommunfullmäktige

Här kan du ta del av våra sändningar från kommunfullmäktige.

Klicka på videon undertill för att ta del av sändningen. Du kan även se tidigare sändningar genom att klicka på länkarna längst ner på sidan.

  1. Val av justeringsperson
  2. Fastställelse av föredragningslista
  3. Information om arbetsmarknad- och utvecklingsenheten
  4. Borgensram Ängelholms Flygplats AB
  5. Hemställan från Treklövern om inköp av fastigheten Stidsvig 26:30
  6. Avsägelse från Rune Persson (S) av uppdrag som ledamot i Treklöverns styrelse samt fyllnadsval
  7. Avsägelse från Thomas Eik Halby (SD) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
  8. Avsägelse från Mattias Skog (VF) från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval
  9. Avsägelse från Niklas Johansson (VF) från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt fyllnadsval
  10. Delgivningsärenden

Äldre sändningar

Se våra äldra sändningar på via länkarna nedan. Dessa kommer ta dig till Youtube.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023