Gå till innehåll

Webb-TV från kommunfullmäktige

Här kan du ta del av våra sändningar från kommunfullmäktige.

Klicka på videon undertill för att ta del av sändningen. Du kan även se tidigare sändningar genom att klicka på länkarna längst ner på sidan.

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Presentation av resultat av SCB:s
  medborgarundersökning
 4. Nominering av
  lekmannarevisorsuppleant till NÅRAB
 5. Nominering av 2:e vice ordförande i
  Nårab för perioden 2023-2026
 6. Nominering av lekmannarevisor till
  Treklövern Bostads AB för tiden 2023-
  2026
 7. Val av ny ledamot och ersättare i
  Kommunalförbundet AV-Media Skåne
  för perioden 2023-2026
 8. Rapportering av ej verkställda beslut
  inom SoL och LSS
 9. Motion från Johan Petersson (S),
  Tonny Svensson (M) och Börje Norén
  (C) om att inrätta ett
  ungdomsfullmäktige
 10. Enkel fråga från Liberalerna till
  socialnämndens ordförande Klippans
  placering i nationella hemtjänstindex
 11. Interpellation från Johan Petersson (S)
  till kommunstyrelsens ordförande
  gällande friluftsbad och demokrati
 12. Revidering av regler för kommunalt
  partistöd
 13. Uppdatering av Arvodesbestämmelser
  för förtroendevalda i Klippans
  kommun
 14. Delgivningsärende

Äldre sändningar

Se våra äldra sändningar på via länkarna nedan. Dessa kommer ta dig till Youtube.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2023