Gå till innehåll

Webb-TV från kommunfullmäktige

Här kan du ta del av våra sändningar från kommunfullmäktige.

Klicka på videon undertill för att ta del av sändningen. Du kan även se tidigare sändningar genom att klicka på länkarna längst ner på sidan.

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Fråga från Tina Petersson (SD) om tjänsten socialchef 2022/221
 4. Beslut om undantag att granska valnämnden 2022/212
 5. Val av ny ledamot i revisionen för Sverigedemokraterna 2022/229
 6. Val av ny ersättare i socialnämnden 2022/298
 7. Val av ny ersättare i Plan- och byggnämnden 2022/260
 8. Avsägelse från Per-Olof Seger (SD) 2022/299
 9. Interpellation från Robert Larsson (KD) om hemhandling och distribution 2022/282
 10. Medfinansieringsavtal trafikåtgärder Månstorp Bolestad 2022/213
 11. Marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Mölletofta 1:23 2022/249
 12. Svar på motion från Vår Framtid gällande minnesmonument för Sveriges Veteraner 2022/10
 13. Svar på motion från Vår Framtid gällande tillgänglighetsguide på hemsidan 2022/11
 14. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Klippans kommun 2022/267
 15. Riskhantering i Klippans kommun genom egenandelsprogram i Kommunassurans 2022/250
 16. Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet Medelpunkten 2022/144
 17. Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS 2022/178
 18. Delgivningsärenden

Äldre sändningar

Se våra äldra sändningar på via länkarna nedan. Dessa kommer ta dig till Youtube.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 september 2022