Gå till innehåll

Webb-TV från kommunfullmäktige

Här kan du ta del av våra sändningar från kommunfullmäktige.

Klicka på videon undertill för att ta del av sändningen. Du kan även se tidigare sändningar genom att klicka på länkarna längst ner på sidan.

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Kommundirektören inleder året,
  information från
  kommunledningsförvaltningen
 4. Revidering av taxor för prövning,
  tillsyn och kontroll - Söderåsens
  miljöförbund
 5. Förslag till reviderad arbetsordning
  för Lokala Brottsförebyggande rådet,
  Klippan Brå
 6. Revidering av
  arvodesbestämmelserna för att
  reglera tillfällen när vice ordförande
  under längre period tjänstgör som
  ordförande
 7. Avskaffa betalningsfri månad i
  förskolan
 8. Avsägelse från Eric Berntson (KD) från
  uppdrag som ledamot i revisionen
 9. Avsägelse från Kerstin Meinen (KD) av
  uppdrag som ersättare i Plan- och
  byggnämnden
 10. Delgivningsärenden

Äldre sändningar

Se våra äldra sändningar på via länkarna nedan. Dessa kommer ta dig till Youtube.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024