Gå till innehåll

Klippankartan

I Klippankartan kan du se aktuella vägarbeten och störningar, karta över skolskjuts, lekplatser, våra hundlatriner och parkmark. Du kan också se hur högt gräset på våra gräsmattor får lov att bli.

I Klippankartan hittar du kommunens detaljplaner. Vår lediga tomtmark som finns ute till försäljning finns också med. Äger du ett hus kan du gå in och kika på din tomt och se var din tomtgräns går.

Ska du ansöka om bygglov? Välkommen att kontakta kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller e-post kommun@klippan.se för att kostnadsfritt beställa en analog eller digital tomtkarta.

Vill du läsa mer om bygglov kan du göra det här.

Plan- och byggavdelningens kartarkiv innehåller förrättningar, tomtmätningar, fastighetsplaner (gamla tomtindelningar), översiktsplaner, områdesbestämmelser, detaljplaner, stomnät och inmätningar som hör ihop med vår primärkarta, med mera.

Alla akter med förrättningshandlingar finns arkiverade i Lantmäteriets arkiv. En liten del av alla akter som innehåller förrättningar finns arkiverade här, det gäller stadsägorna i Klippans tätort upprättade under en viss period samt tomtmätningar inom Klippans och Ljungbyheds tätorter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024