Gå till innehåll

Destination Rönne å och Ringsjön

Klippans kommun satsar, tillsammans med kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Åstorp och Ängelholm, på ett gemensamt destinationsprojekt. Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar plats för naturturism och upplevelser.

Idén bakom det nya projektet är att vi ska utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både invånarna i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ger en möjlighet för företag att växa och kan också leda till att nya verksamheter startas.

En webbplats, digitala kartor och tydlig skyltning av besöksplatser är några saker som tas fram i projektet. Andra mål är hållbarhet, långsiktighet och ökad kunskap om naturen.

Projektet Destination Rönne å och Ringsjön tar vid efter den tidigare förstudien som undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2023