Gå till innehåll

Fiberutbyggnad på landsbygden

I mars 2018 sattes spaden i marken som ett startskott för fiberutbyggnaden på landsbygden i kommunen. Det första spadtaget togs i Forsby, som är en av de platser som ingår i första etappen av utbyggnaden.

Med den pågående fiberutbyggnaden kommer 80 % av invånarna i Klippans kommun att kunna få fiber. Över 1 400 hushåll och företag har möjlighet att ansluta sig till fibernätet, och arbetet för att förverkliga mångas önskan att få en stabil, snabb och framtidssäker uppkoppling för internet, TV och telefoni är igång.

Fiberutbyggnaden sker i tre etapper

Etapp ett av utbyggnaden görs i tätbebyggda delar av landsbygden så som Skäralid, Krika, Hyllstofta och Gråmanstorp. I tätorterna i Klippans kommun är fiberutbyggnaden snart klar. Detta betyder att kommunen ligger bra till i utbyggnaden sett till de nationella målen. Klippans kommun ligger på en 13: e plats i Skåne när det gäller fiberutbyggnad enligt den senaste mätningen.
Det finns ett beslut för etapp två av landsbygdsutbyggnaden vilket kommer resultera i att 90 % av kommuninvånarna kommer kunna ansluta sig. Den tredje och sista etappen är ännu inte planerad.

Fiberanslutningen är klassad som ett EU-projekt som främjar en levande landsbygd och har fått stöd från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. När det gäller landsbygdsprojektet i Klippans kommun samarbetar Bjäre Kraft med Eltel som utför grävarbete, projektering, blåsning av fiber och installation av teknisk utrustning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022