Gå till innehåll

Klippan fritt från våld

Klippan fritt från våld är ett projekt som startade hösten 2019. Syftet med projektet är att skapa ett långsiktigt våldpreventivt arbete i hela kommunen.

Arbetet har som målsättning att i större utsträckning fokusera på att förebygga våld innan det sker, snarare än att åtgärda våldet efter att ha hänt. Det våldspreventiva arbetet har ett särskilt fokus på barn och unga, inte minst eftersom det är i denna målgrupp som vi kan förebygga mest.

Arbetet utgår från en tanke om en hela-kommunen-ansats, vilket innebär att vi tillsammans kan förebygga våld. Om flera gör lite blir det mer än om bara en gör mycket!

Klippan fritt från våld är ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen Skåne.

Kontakta projektledare för Klippan fritt från våld

Sara Nylander sara.nylander1@klippan.se
Clara Svensson clara.svensson@klippan.se

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023