Gå till innehåll

Illustrationer före och efter utrivningen

Här hittar du illustrerade bilder över hur miljön ser ut kring kraftverken idag, samt ungefärligt hur det kommer att se ut när en rivning har utförts och den naturliga ån är återställd.

Illustratör: Carina Lindkvist

Forsmöllan

Illustration över hur Rönneå ser ut vid Forsmöllan idag

Forsmöllan före

Illustration över hur ån kommer se ut vid Forsmöllan när projektet är färdigt

Forsmöllan efter

Klippan

Illustration över hur ån ser ut vid Klippans pappersbruk idag

Klippan före

Illustration över hur ån kommer se ut vid Klippans pappersbruk efter utrivningen av kraftverket

Klippan efter

Stackarp

Illustration över hur ån ser ut vid Stackarp idag

Stackarp före

Illustration över hur ån kommer se ut vid Stackarp efter utrivningen av verket

Stackarp efter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2023