Information till invånare om Covid-19

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Text

Skicka ett meddelande till kundtjänst
På denna sida finns samlade länkar och kort information om hur Klippans kommun arbetar med Covid-19 (Coronaviruset) samt hur läget är i vår kommun. Delar av informationen läggs även som längre nyheter på startsidan på klippan.se, dit vi länkar från denna sida.

Denna sida uppdateras kontinuerligt i takt med att vi får ny information.

Senaste nytt

Publicerad 21 januari
Blandad undervisning för högstadiet, i första hand till och med den 15 februari.

Publicerad 21 januari
Information om icke-nödvändig verksamhet i Klippans kommun
Efter uppdaterade rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer Klippans kommun starta upp viss icke-nödvändig verksamhet igen. Här kan du läsa mer om vad som gäller för de olika verksamheterna.

Publicerad 21 januari
Blandad undervisning för gymnasiet, i första hand till och med 1/4.

Publicerad 15 januari
Information om pågående smittspårning
Just nu pågår smittspårning på ett av kommunens särskilda boende för äldre eftersom det finns bekräftade fall av covid-19 bland boende och personal.
Klippans kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne för att minska smittspridning och skydda personer i riskgrupper.
De som ingår i smittspårningen kommer bli kontaktad personligen. De som inte blir kontaktade betraktas alltså inte som exponerade för smittan.
Om det bekräftas att en boende har covid-19 kommer närstående bli informerade av en sjuksköterska, förutsatt att det finns ett samtycke från patienten att uppgifter får lämnas ut. Närstående kommer även bli informerade om patienten inte har bekräftad covid-19 men får ett försämrat allmäntillstånd, förutsatt att det finns samtycke. Kommunen har skyldighet att hålla patientsekretessen.

Publicerad 14 januari
Vaccinering mot covid-19
Den 14 januari påbörjas vaccinering mot covid-19 i Klippans kommun. Vaccinet är viktigt för att skydda riskgrupper och för att minska smittspridningen i samhället. Klippans kommun samarbetar med Region Skåne som ansvarar för vaccineringen i hela regionen.

Här kan du läsa mer om vaccineringen i Klippans kommun.

Publicerad 13 januari
Max fem personer i kommunens kundtjänst
För att minska risken för smittspridning kommer vi tillsvidare ha ett maxantal på fem besökare i kommunens kundtjänst.
Läs mer här.

Publicerad 10 januari
Den 10 januari börjar den så kallade pandemilagen att gälla. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett antal föreskrifter som ansluter till den lagen.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Publicerad 8 januari
Uppdatering av anpassning av verksamhet på kommunens bibliotek
Med anledning av rådande situation och smittspridningen av covid-19 har beslut fattats att inte helt öppna biblioteken igen den 11 januari. Dock kommer vi erbjuda en begränsad biblioteksservice där du kan hämta och lämna reserverade böcker efter tidsbokning.
Läs mer om den anpassade biblioteksverksamheten.

Publicerad 8 januari
På grund av den rådande situationen kring Covid-19 och för att minska smittspridningen kommer Musikskolan att göra förändringar i verksamheten under terminsstarten.
Läs om förändringarna här.

Publicerat 22 december
Hans Bertil Sinclairs julhälsning
Hans Bertil Sinclair skickar en filmad julhälsning till alla invånare i kommunen.
Här kan du se filmen.länk till annan webbplats

Publicerat 18 december
Klippans kommun stänger ner icke-nödvändig verksamhet
Från och med idag den 18 december och till och med den 24 januari stänger vi ner ett antal verksamheter. Detta efter de nya restriktionerna för att minska smittspridningen av covid-19 som Regeringen gått ut med. Verksamheter som stänger är bland andra badhuset och biblioteken.
Här kan du läsa mer.

Publicerat 18 december
Nu måste vi hjälpas åt – Du gör skillnad
Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt i Klippan, precis som i stora delar av Skåne. Det är ett allvarligt läge och vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Det du väljer att göra gör skillnad och kan påverka hur utvecklingen i Klippan blir.
Läs mer om vad du kan göra.

Publicerat 18 december
Besök i äldreomsorgen under jul och nyår
Med anledning av risken för spridning av covid-19 på våra äldreboenden vill vi be alla anhöriga att inte bjuda hem äldre som bor på våra boenden. Om du besöker ett äldreboende så gäller rutiner enligt Säkra besök.
Läs mer om besök i äldreomsorg och ordinärt boende här.

Publicerat 18 december
Så når du Klippans kommun under jul- och nyårsperioden.

Publicerad 17 december
Covid-19-läget i Klippan inför jul- och nyårshelgerna

Publicerad 10 december
Allmänna ytor på Sågen och kommunens fritidsgårdar stänger tillfälligt
Från och med imorgon den 11 december och över jullovet kommer de allmänna ytorna samt fritidsgården på Sågen att hålla stängt. Även fritidsgården Holken i Ljungbyhed kommer att hålla stängt under perioden.
Mer information om stängning av Sågen och fritidsgårdar finns här.

Publicerad 10 december
Distansundervisning för högstadiet på Snyggatorpsskolan
Från den 11 december och till och med den 11 januari kommer årskurserna 7–9 på Snyggatorpsskolan ha distansundervisning. Detta för att hantera en situation med hög personalfrånvaro samt förhindra ökad smittspridning av covid-19. Beslutet har fattats av Klippans kommun i samråd med Smittskydd Skåne. Föräldrar, vårdnadshavare och elever har sedan tidigare informerats. I nuläget är det inte aktuellt med distansundervisning för någon av våra andra grundskolor.
Mer information finns här.

Publicerad 9 december
Information angående förskolor och fritidshem i jul och nyår
Jul och nyår närmar sig och på Klippans förskolor och fritidshem planeras nu för personalens arbetstider under mellandagarna. Det gör vi utifrån vårdnadshavarnas behov av barnomsorg.
För att undvika smittspridning kommer vi i år inte samla barn från olika förskolor och fritidshem under jul och nyår. Vi vill därför vara säkra på att vi inte håller fler förskolor och fritidshem öppna än vad som är nödvändigt.
Därför vill vi be föräldrar och vårdnadshavare att låta barnen stanna hemma under mellandagarna vid jul och nyår om det finns möjlighet till detta.

Publicerad 8 december
Rekommendationer inför jul och nyår från Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten presenterade idag sina skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd inför jul och nyår. De gäller från och med den 14 december. De lokala allmänna råden för regionerna försvinner från och med den 14 december.
Läs om de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden inför jul och nyår på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Publicerad 3 december
Distansundervisning på Klippans gymnasieskolor
Efter beslut från Regeringen övergår Klippans gymnasieskolor till distansundervisning från och med måndagen den 7/12 och fram till 6/1. Detta för att minska smittspridningen av covid-19.
Elever och vårdnadshavare får information via sina respektive skolor.
Mer information finns via denna länk.

Publicerad 1 december
Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19
Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera att barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon de bor med har covid-19. Rekommendationen gäller från och med idag och tills annat besked ges. Denna rekommendation gäller sedan tidigare för elever i gymnasieskolan.
På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om den nya rekommendationen.länk till annan webbplats

Publicerad 30 november
Med anledning av covid-19 kommer det upp frågor angående hur vi anpassar verksamheten i våra skolor. Klippans kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i all verksamhet. Om du har en fråga hänvisar vi till rektorn för respektive skola.
Mer information finns här.

Publicerad 19 november
Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor 19/11
På grund av rådande situation, den ökade smittspridning av Covid-19 samt de uppdaterade råd som Regering, Region Skåne och Folkhälsomyndigheten beslutat om har Klippans kommun tagit ett uppdaterat beslut angående undervisningen på våra gymnasieskolor.

Fullständig information om det uppdaterade beslutet för Klippans gymnasieskolor.

Publicerad 16 november
Distansundervisning för en klass på Snyggatorpsskolan
För att förhindra ökad smittspridning har Klippans kommun tagit beslut att en av klasserna på Snyggatorpsskolan kommer undervisas på distans under en veckas tid.
Detta då en elev i klassen testats positivt för covid-19 och ytterligare elever i klassen uppvisat symptom. Beslutet har fattats i samråd med Smittskydd Skåne.
Föräldrar och vårdnadshavare har sedan tidigare informerats.

Publicerad 16 november
Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor
Detta är en revidering av beslutet som kommunicerades ut den 3 november.
Beslutet innebär att varje skolenhet utifrån sina specifika förutsättningar och behov med mycket kort varsel kan och får ändra upplägget på sin undervisning. Det kan innebära att delar av en skola, vissa program eller årskurser på ett snabbt och flexibelt sätt kan ställa om till distans-/fjärundervisning under en bestämd tidsperiod.

Fullständig information om det reviderade beslutet för Klippans gymnasieskolor.

Publicerad 11 november
Biblioteken i Klippan kommer tillsvidare inte erbjuda några sittplatser för besökare. Detta då de under rådande omständigheter och enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten inte fungerar som en mötesplats. Endast en dator kommer finnas tillgänglig, för kortare ärenden. Det finns inte möjlighet till personlig hjälp från personal vid datorn.

Biblioteken har även ändrade öppettider. Mer information om biblioteken och anpassning av våra övriga verksamheter finns här.

Publicerad 6 november
Från den 3 november 2020 har Folkhälsomyndigheten skärpt reglerna för restauranger, kaféer och andra serveringsställen. Det är den som driver serveringsstället som ska se till att reglerna följs.

I korthet kan reglerna beskrivas så här:

  • Mellan sällskapen ska det vara minst en meters avstånd, ibland ännu längre.
  • Krav på handtvätt eller handdesinfektion.
  • Man måste sitta ner när man äter eller dricker.
  • Maximalt ett sällskap vid varje bord och maximalt åtta (8) personer vid ett bord.
  • Är man fler än åtta (8) personer i ett sällskap måste man dela upp sig och sitta vid olika bord.
  • Krav på att sitta ner vid konserter eller vid annan underhållning.

Julbord – funkar det?
Det är tillåtet att låta gästerna själva hämta sin mat vid en buffé, det vill säga ett julbord. Restaurangen ska då ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön till eller framme vid julbordet. Gäster som hämtar mat vid julbordet måste också kunna stå minst en meter från närmast sittande gäster.

Fler detaljer om reglerna hittar du på Söderåsens miljöförbunds sida.länk till annan webbplats (sidan öppnas i nytt fönster).

Publicerad 3 november
Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor
På grund av den pågående pandemin, den ökade smittspridningen i Skåne samt de uppdaterade råd som Region Skåne och Folkhälsomyndigheten beslutat om har vi tagit ett reviderat beslut angående undervisningen på våra gymnasieskolor.
Detta innebär att vissa årskurser och program i viss mån och vid vissa tidpunkter kommer att ha växelvis undervisning på plats respektive via distans-/fjärrundervisning. För ditt/ert barns specifika upplägg, vänligen ta del av det anslag och information som ni får av respektive skola.
Läs mer om det nya beslutet.

Publicerad 2 november
Vaccination mot årets säsongsinfluensa
Du som tillhör en av de utsedda riskgrupperna och riskerar att bli allvarligt sjuk av årets säsongsinfluensa kan vaccinera dig gratis genom Region Skåne.
Du kan läsa mer om vaccinationerna och hur det går till på 1177.se.länk till annan webbplats

Information in other languages.
አማርኛ (Amhariska), عربي (Arabiska), دری (Dari), English (Engelska), Suomen kieli (Finska), Français (Franska),
中文 (Kinesiska), Kurmancî (Kurmanji), Lulesamiska (Julevsámegiella), Meänkieli, Nordsamiska (Davvisámegiella),
پښتو (Pashto), فارسی (Persiska/Farsi), Polski (Polska), Romane arlikane (Romani arli), Romani lovari, Русский (Ryska)
Soomaali (Somaliska), سۆرانی (Sorani), Español (Spanska ), Åarjelsaemien gïele (Sydsamiska),
ภาษาไทย (Thailändska), ትግርኛ (Tigrinja), Deutsch (Tyska).