April 2020

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här finns den information om Covid-19 som Klippans kommun gick ut med under april månad.

Publicerad 30 april
Krisledningsgruppen har beslutat att förlänga beslutet om att hålla växelvårdsplatserna stängda samt fortsatt besöksförbud till och med 31 maj. Beslutet är fattat med hänsyn till risken för smittspridning.

Publicerad 28 april
Frågor och svar för invånare har uppdaterats med länkar till tillgänglig information.

En sida med samlade länkar till information på andra språk än svenska har publicerats.

Publicerad 27 april
Åby marknad 2020 är inställd.

Publicerad 24 april
Med anledning av rådande situation arrangeras inga valborgsfirande i Klippans kommun i år.

Publicerad 23 april
Biblioteken har nu utökat sin extraservice för dig som är över 70 år eller tillhör riskgrupp med hemkörning. Läs mer om hur du kan få hjälp med dina bibliotekslån.

Publicerad 22 april
Stängning av gymnasiet samt utbildning för vuxna förlängs läsåret ut.

Publicerad 21 april
Idag har vi publicerat information om studenten 2020.

Publicerad 20 april
I en tid med isolering och social distansering, kan situationen för dig som är anhörig till någon med alkohol- eller drogproblem förvärras. Den 22 april finns möjlighet att se en webbsändning som vänder sig till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem.
Alkohollinjen/Alkoholhjälpen, Droghjälpen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning står för sändningen.
Sändningen börjar klockan 11.30 och håller på en timme.
Du hittar sändningen här: Webbsändning för anhörig till någon med missbruksproblem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad 20 april
Öppna förskolan i Familjens hus har startat upp viss verksamhet igen, med anpassade aktiviteter utomhus.

Publicerat 9 april
Vi har publicerat nyheten: Covid-19-läget i Klippan inför påskhelgen.

Publicerad 8 april
Klippans kommun är i behov av jourhem. Är du intresserad av att jobba som jourhem? Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Klippans kommun har köpt in ett begagnat transportfordon, som gör det möjligt att genomföra transporter av personer som behöver ligga ner under färden. Fordonet ska vid behov kunna användas för att förflytta våra vårdtagare för att underlätta för Region Skånes transportsida.

Publicerad 6 april
Kommunens rutiner vid konstaterad Covid-19
Klippans kommun lämnar i normalfallet inte ut information ifall en medarbetare, elev, barn, brukare eller någon annan som hör till en kommunal verksamhet konstateras ha insjuknat i Covid-19. Vi lämnar aldrig ut information om var den smittade har varit, identiteten på personen eller hur hen har blivit sjuk.

Anledningen är den sekretess som omfattar alla våra medarbetare, barn, elever och brukare.
I detta läge kan det förstås väcka oro att inte kunna få svar på alla frågor. Som kommun kan vi inte ge ut sekretessbelagd information.

Vi jobbar på många sätt för att förhindra smittspridning, och vi är måna om att all vår personal gör precis det de ska i detta arbete. Det innebär bland annat att stanna hemma två dagar efter att man blivit symtomfri.
Det tjänar heller inget syfte att informera om enstaka fall av Covid-19. Samhällsspridning, som vi nu har i vår region, innebär att den absolut största andelen smittade inte kommer få veta att de har Covid-19, då vi inte testar på det sättet i Sverige.

I en svår situation som den vi idag har i vårt samhälle är det hela tiden en balansgång mellan åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer och vårt viktigaste uppdrag just nu är att förhindra smittspridning.

Det ligger också i vårt uppdrag att bemöta och behandla alla medborgare och medarbetare likvärdigt, oavsett om de är på en skola, ett vård- och omsorgsboende, ett LSS-boende eller någon annan av kommunens verksamheter, och självklart också oavsett om de konstateras, eller misstänks vara smittade av Covid-19.
Detta är anledningarna till att vi inte går ut externt i våra kanaler, eller till grupper av brukare eller vårdnadshavare med information om enskilda fall.

Publicerad 3 april
Kommunen är i behov av skyddsutrustning till vår vårdpersonal. Vill du skänka skyddsutrustning till personal i vårdnära arbete kan du läsa om det här.

Publicerad 2 april
Information om studenten 2020 och hur situationen ser ut just nu.

Biblioteken erbjuder nu extra service för dig som är över 70 år eller tillhör riskgrupp.

Dörrar och offentliga utrymmen stänger på Sågenhuset. Läs mer om vad det betyder för besökare och föreningar.

Publicerad 1 april
Eftersom serviceinsatserna i hemtjänsten (tvätt, städ, social samvaro, avlösning och utevistelse) utgått i två veckor har socialförvaltningen beslutat att avgifterna för detta under perioden 16-30 mars kommer utgå.