Januari 2021

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Publicerad 21 januari
Blandad undervisning för högstadiet, i första hand till och med den 15 februari.

Publicerad 21 januari
Blandad undervisning för gymnasiet, i första hand till och med 1/4.

Publicerad 15 januari
Information om pågående smittspårning
Just nu pågår smittspårning på ett av kommunens särskilda boende för äldre eftersom det finns bekräftade fall av covid-19 bland boende och personal.
Klippans kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne för att minska smittspridning och skydda personer i riskgrupper.
De som ingår i smittspårningen kommer bli kontaktad personligen. De som inte blir kontaktade betraktas alltså inte som exponerade för smittan.
Om det bekräftas att en boende har covid-19 kommer närstående bli informerade av en sjuksköterska, förutsatt att det finns ett samtycke från patienten att uppgifter får lämnas ut. Närstående kommer även bli informerade om patienten inte har bekräftad covid-19 men får ett försämrat allmäntillstånd, förutsatt att det finns samtycke. Kommunen har skyldighet att hålla patientsekretessen.

Publicerad 14 januari
Vaccinering mot covid-19
Den 14 januari påbörjas vaccinering mot covid-19 i Klippans kommun. Vaccinet är viktigt för att skydda riskgrupper och för att minska smittspridningen i samhället. Klippans kommun samarbetar med Region Skåne som ansvarar för vaccineringen i hela regionen.
Här kan du läsa mer om vaccineringen i Klippans kommun.

Publicerad 13 januari
Max fem personer i kommunens kundtjänst
För att minska risken för smittspridning kommer vi tillsvidare ha ett maxantal på fem besökare i kommunens kundtjänst.
Läs mer här.

Publicerad 10 januari
Den 10 januari börjar den så kallade pandemilagen att gälla. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett antal föreskrifter som ansluter till den lagen.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad 8 januari
Uppdatering av anpassning av verksamhet på kommunens bibliotek
Med anledning av rådande situation och smittspridningen av covid-19 har beslut fattats att inte helt öppna biblioteken igen den 11 januari. Dock kommer vi erbjuda en begränsad biblioteksservice där du kan hämta och lämna reserverade böcker efter tidsbokning.
Läs mer om den anpassade biblioteksverksamheten.

Publicerad 8 januari
På grund av den rådande situationen kring Covid-19 och för att minska smittspridningen kommer Musikskolan att göra förändringar i verksamheten under terminsstarten.
Läs om förändringarna här.