Mars 2020

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här finns den information om Covid-19 som Klippans kommun gick ut med under mars månad.

Läs också mer om Covid-19 i Klippans kommun under våra Frågor och svar.

Publicerad 30 mars
Klippans kommun har, med tanke på folkhälsomyndighetens rekommendationer på maxantal 50 personer, valt att ha en restriktiv hållning för våra evenemang under april månad.
Detta påverkar bland annat Gäst i Klippansoffan den 18/4 som är inställt.
Vi kommer även uppdatera informationen i vår evenemangskalender.

Servicen inom hemtjänsten gällande städ och tvätt genomförs av kommunen och Savannahs städ. Annan service så som social samvaro, avlösning och utevistelse utgår tillsvidare. Detta på grund av att vi har färre personal på plats då personalen uppmanas att stanna hemma vid sjukdomssymtom för att inte utsätta våra äldre och de i riskgruppen för onödiga risker. Vård, medicinering, tillhandahållande av mat och inköp prioriteras främst och kommer genomföras som vanligt. Personalen i hemtjänsten gör bedömning från fall till fall om någon av servicen behöver genomföras ändå.

Efter folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi tagit beslut att förlänga beslutet att driva distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen till den 30 april.

Klippans kommun har tagit fram ett antal näringsfrämjande åtgärder.

Publicerad 26 mars
En nyhet om hur du kan hjälpa till att minska smittspridningen har publicerats på klippan.se.

Att behöva stanna hemma på grund av den rådande pandemin kan skapa oro för många som inte har det stabilt hemma.
Klippans kommun vill att alla ska må bra och känna trygghet och sätter därför in extra åtgärder. Du kan läsa mer om våra åtgärder på sidan Svårigheter i hemmet.

Från och med måndagen den 30 mars stänger daglig verksamhet på Brännaren. Vi stänger verksamheten för att vi vill förebygga risken för smittspridning på våra LSS-boenden, och vill därför inte att brukare från flertalet olika boenden ska mötas på sin dagliga verksamhet.

Publicerad 19 mars
Från och med torsdag 19 mars kommer hjälpmedelsförrådet på Åbyhem, där brukare som fått material ordinerat från arbetsterapeuter och sjukgymnaster hämtar och lämnar material, att hålla stängt för besök.
Ska du lämna material går det bra att ställa det utanför förrådet under ordinarie öppettid som är torsdagar klockan 10.00-12.00. Kom ihåg att i så fall skriva en lapp om vilka hjälpmedel det gäller samt uppge ditt namn och personnummer.
Ska du hämta material ringer du hjälpmedelsassistent Mikael Pålsson på telefonnummer 0435-282 96 på vardagar mellan klockan 08.00-10.00 för att boka tid.

Publicerad 18 mars
För att äldre personer inte ska behöva ge sig ut för att köpa mat utökar socialförvaltningen sin service till alla personer som har biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Alla äldre med hemtjänstinsatser kommer att erbjudas hjälp med handling/beställning och hemleverans via MatHem. Inköpet kan innefatta matvaror, hygienartiklar och även färdiga maträtter. Erbjudandet om hjälpen skickas individuellt per post med all nödvändig information. Detta är en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendeationer att personer över 70 år, så långt det är möjligt, ska begränsa sina kontakter med andra människor under en tid framöver.

Trots kommunens och socialförvaltningens utökade servicenivå finns det många äldre personer som kan behöva hjälp att gå och handla eller få andra ärenden utförda. Vi uppmanar alla kommunmedborgare att så långt möjligt hjälpa varandra.

Från och med måndagen den 23 mars stänger Bryggerigatan. Daglig verksamhet upphör även tillfälligt för personer som bor på bostad med särskild service samt personer som har personlig assistans. Vi stänger dessa verksamheter för att vi vill förebygga risken för smittspridning på våra boenden, och vill därför inte att brukare från flertalet olika boenden ska mötas på sin dagliga verksamhet. Personalen från daglig verksamhet kommer att gå till boendet och stärka upp personalstyrkan och genomföra aktiviteter på boendet istället. Så att dessa medarbetare som redan känner brukarna arbetar nära dem, men i deras hemmiljö istället.

Information från skolan med anledning av stängning av gymnasieskolor och vuxenutbildning (även SFI)
Publicerad 17 mars
Efter folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi tagit beslut att driva distansundervisning i första hand fram till den 3 april. Undantag görs för de praktiska moment i åk 3 och vuxenutbildning som inte går att driva på distans. Löpande omvärldsbevakning gör att beslutet kan komma att revideras med kort varsel.

Våra skolor har sedan en tid tillbaka planerat för ett eventuellt beslut om att övergå till distansundervisning/fjärrundervisning. Gymnasiet och Vuxenutbildningarna är därför väl förberedda och kommer med omedelbar verkan kunna bedriva en kvalitativ undervisning under rådande omständigheter. Samtliga elever och medarbetare förväntas fortsatt delta i arbetet, elever till största delen hemifrån, och medarbetare från sin arbetsplats.

Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer i frågan.
Specifik kommunikation med elever och vårdnadshavare i frågan sker via ordinarie kontaktvägar. På klippan.se har vi övergripande information.

Angående grund- och förskolor Publicerad 17 mars
I nuläget finns inga planer på att stänga grund- och förskolor och vi följer de riktlinjer som Regeringen gett. Klippans kommun har en beredskap för verksamheten om stängning skulle bli aktuellt i framtiden. Om det blir fallet kommer vi kommunicera den specifika informationen direkt med vårdnadshavare via ordinarie kanaler, samt övergripande här på klippan.se.
Barn som har symtom eller är sjuka ska stanna hemma.

Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten övergår Klippans skolor från buffé till tallriksservering. Maten kommer läggas upp av personalen i skolrestaurangerna.

Publicerad 17 mars
Vissa evenemang och aktiviter har ställts in. Läs mer bland våra frågor och svar under "Evenemang och aktiviteter". Frågor och svar hittar du här.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att personer över 70 år, så långt det är möjligt, ska begränsa sina kontakter med andra människor under en tid framöver.
Socialförvaltningen har därför 17 mars fattat beslut att tillsvidare stänga Träffpunkten psykiatri samt Centrumträffen i Ljungbyhed för personer med demenssjukdomar.

Från och med imorgon, onsdag 18 mars, stängs restaurang Senioren för boende och besökare. Kommunen kommer då istället att leverera mat hem till de boende i huset.

Publicerad 16 mars
I enlighet med kommunens pandemiplan har en tillfällig stab upprättats från och med måndag 16/3. Stabens uppgifter är att omvärldsbevaka och inhämta information samt att ha kontakt med andra berörda myndigheter. Medarbetarna i staben tar också fram beslutsunderlag till kommunens ledningsgrupp samt verkställer de beslut som fattas där.
Staben ansvarar också för kommunens kommunikation, både till invånare och till medarbetare.

Socialförvaltningen har beslutat att service inom hemtjänsten så som städ, tvätt, social samvaro, avlösning och utevistelse utgår i två veckor, mellan den 16 och 30 mars. Detta på grund av att vi har färre personal på plats då personalen uppmanas att stanna hemma vid sjukdomssymtom för att inte utsätta våra äldre och de i riskgruppen för onödiga risker. Vård, medicinering, tillhandahållande av mat och inköp prioriteras främst och kommer genomföras som vanligt. Personalen i hemtjänsten gör bedömning från fall till fall om någon av servicen behöver genomföras ändå, exempelvis tvätta om det inte finns några rena kläder kvar.

Information från skolan 13 mars
Klippans kommun har en beredskap för att hantera en hög personalfrånvaro i skolorna. Likaså har vi en hög beredskap för om vi skulle hamna i en situation där vi stänger skolor. Detta för att säkerställa undervisning för eleverna, om det behöver ske på annat sätt än i skolans fysiska lokaler.
Tillsvidare följer vi riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Regeringen och håller våra förskolor och skolor öppna. Undantaget är Öppna förskolan som stänger från och med måndag den 16/3.

Information om äldreomsorg och LSS 13 mars
Vi inför besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden för äldre. Detta gör vi för att skydda våra mest sjuka äldre från smittorisken samt säkerställa att vi har personal som kan vårda under flera veckor framåt medan pandemin pågår.

På grund av Covid-19 uppmanar vi anhöriga att undvika onödiga besök till våra LSS-boenden. Om du har luftvägsbesvär ber vi dig att helt avstå från att besöka dessa boenden.

Publicerad 13 mars
De av kommunen organiserade och planerade evenemangen kommer tillsvidare att genomföras då de är i mindre skala och vi följer riktlinjerna från ansvariga myndigheter.

Socialförvaltningens verksamhet Träffpunkten för personer med psykisk ohälsa kommer hålla stängt på lördag och måndag för att förebygga smittspridning. Nytt besked om öppettiderna kommer på tisdag och vi kommer informera om det här.

Publicerad 12 mars
Med anledning av Covid-19 och för att begränsa risken för våra minsta barn kommer den öppna förskolan i Familjens hus vara stängd från och med måndag 16/3 och tillsvidare.

Publicerad 6 mars
Klippans kommun har fattat beslut att chefer och medarbetare tillsvidare inte kommer åka på tjänsteresor till utlandet. Om en chef eller medarbetare varit utomlands, privat eller i tjänsten, kommer personen meddela sin chef och beroende på verksamheten som personen jobbar i så kommer vi titta på en lösning.

Vi har tagit fram frågor och svar om Covid-19, där det finns mer information om hur vi hanterar resor, samt hur vi allmänt arbetar i kommunen. Där finns också särskild information om hur vår skolverksamhet arbetar med Covid-19, enligt riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.