November 2020

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst




Publicerad 30 november
Med anledning av covid-19 kommer det upp frågor angående hur vi anpassar verksamheten i våra skolor. Klippans kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i all verksamhet. Om du har en fråga hänvisar vi till rektorn för respektive skola.
Mer information finns här.

Publicerad 19 november
Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor 19/11
På grund av rådande situation, den ökade smittspridning av Covid-19 samt de uppdaterade råd som Regering, Region Skåne och Folkhälsomyndigheten beslutat om har Klippans kommun tagit ett uppdaterat beslut angående undervisningen på våra gymnasieskolor.

Fullständig information om det uppdaterade beslutet för Klippans gymnasieskolor.

Publicerad 16 november
Distansundervisning för en klass på Snyggatorpsskolan
För att förhindra ökad smittspridning har Klippans kommun tagit beslut att en av klasserna på Snyggatorpsskolan kommer undervisas på distans under en veckas tid.
Detta då en elev i klassen testats positivt för covid-19 och ytterligare elever i klassen uppvisat symptom. Beslutet har fattats i samråd med Smittskydd Skåne.
Föräldrar och vårdnadshavare har sedan tidigare informerats.

Publicerad 16 november
Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor
Detta är en revidering av beslutet som kommunicerades ut den 3 november.
Beslutet innebär att varje skolenhet utifrån sina specifika förutsättningar och behov med mycket kort varsel kan och får ändra upplägget på sin undervisning. Det kan innebära att delar av en skola, vissa program eller årskurser på ett snabbt och flexibelt sätt kan ställa om till distans-/fjärundervisning under en bestämd tidsperiod.

Fullständig information om det reviderade beslutet för Klippans gymnasieskolor.

Publicerad 11 november
Biblioteken i Klippan kommer tillsvidare inte erbjuda några sittplatser för besökare. Detta då de under rådande omständigheter och enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten inte fungerar som en mötesplats. Endast en dator kommer finnas tillgänglig, för kortare ärenden. Det finns inte möjlighet till personlig hjälp från personal vid datorn.

Biblioteken har även ändrade öppettider. Mer information om biblioteken och anpassning av våra övriga verksamheter finns här.

Publicerad 6 november
Från den 3 november 2020 har Folkhälsomyndigheten skärpt reglerna för restauranger, kaféer och andra serveringsställen. Det är den som driver serveringsstället som ska se till att reglerna följs.

I korthet kan reglerna beskrivas så här:

  • Mellan sällskapen ska det vara minst en meters avstånd, ibland ännu längre.
  • Krav på handtvätt eller handdesinfektion.
  • Man måste sitta ner när man äter eller dricker.
  • Maximalt ett sällskap vid varje bord och maximalt åtta (8) personer vid ett bord.
  • Är man fler än åtta (8) personer i ett sällskap måste man dela upp sig och sitta vid olika bord.
  • Krav på att sitta ner vid konserter eller vid annan underhållning.


Julbord – funkar det?
Det är tillåtet att låta gästerna själva hämta sin mat vid en buffé, det vill säga ett julbord. Restaurangen ska då ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön till eller framme vid julbordet. Gäster som hämtar mat vid julbordet måste också kunna stå minst en meter från närmast sittande gäster.

Fler detaljer om reglerna hittar du på Söderåsens miljöförbunds sida. (sidan öppnas i nytt fönster).länk till annan webbplats

Publicerad 3 november
Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor
På grund av den pågående pandemin, den ökade smittspridningen i Skåne samt de uppdaterade råd som Region Skåne och Folkhälsomyndigheten beslutat om har vi tagit ett reviderat beslut angående undervisningen på våra gymnasieskolor.
Detta innebär att vissa årskurser och program i viss mån och vid vissa tidpunkter kommer att ha växelvis undervisning på plats respektive via distans-/fjärrundervisning. För ditt/ert barns specifika upplägg, vänligen ta del av det anslag och information som ni får av respektive skola.
Läs mer om det nya beslutet.

Publicerad 2 november
Vaccination mot årets säsongsinfluensa
Du som tillhör en av de utsedda riskgrupperna och riskerar att bli allvarligt sjuk av årets säsongsinfluensa kan vaccinera dig gratis genom Region Skåne.
Du kan läsa mer om vaccinationerna och hur det går till på 1177.se.länk till annan webbplats