Vaccinering mot covid-19

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vaccinering mot covid-19 är igång i Klippans kommun. Vaccinet är viktigt för att skydda riskgrupper och för att minska smittspridningen i samhället. Klippans kommun samarbetar med Region Skåne som ansvarar för vaccineringen i hela regionen.

En preliminär tidsplan för vaccinering av de olika grupperna i Skåne finns på 1177.se.länk till annan webbplats

Nuläge för vaccinering mot covid-19 i Klippans kommun
Vaccination mot covid-19 är igång. Vaccination av personer som bor på särskild boende för äldre samt personal på dessa är genomförd. Vaccinationerna genomförs av Region Skåne och sker i takt med att vi får leveranser av vaccinet.

Vad är nästa steg?
I nästa steg vaccineras personer som bor i eget boende och har insatser genom kommunal hälsa och sjukvård samt brukare som bor på LSS-boende.

Region Skåne är också igång med vaccinationer för de som ingår i fas 2, vilket är personer som är 65 år eller äldre. Den fasen kommer ske i omgångar.
Läs mer om vilka datum som gäller för de olika åldrarna och hur bokning går till på 1177.se.länk till annan webbplats

Hur många doser vaccin får Klippans kommun?
Klippans kommun tilldelas vaccin enligt en uppsatt plan för hela Sverige, där antalet vaccin baseras på hur många invånare som bor i respektive kommun. Det går inte att säga exakt hur många personer som kommer att vaccineras varje vecka.

Vaccineringarna som nu börjar är ett viktigt första steg för att minska smittspridningen av covid-19. Men det är viktigt att vi alla fortsätter hålla i och hålla ut och följa restriktioner och rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.