Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor. 

 

 

Samråd

Detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3

Ny förskola i Ljungbyhed

Planområde

Syftet med detaljplanen är möjliggöra uppförande av en ny förskola omfattande 8 avdelningar norr om friluftsbadet i Ljungbyhed.

Planförslaget finns tillgängligt på via länkarna här nedan eller på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2021-03-22 till 2021-04-12

PlankartaPDF (pdf, 497.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

På grund av rådande situation med covid-19 kommer ett traditionellt samrådsmöte inte hållas. På tisdagarna 23/3, 30/3 samt 6/4 kommer representanter för plan- och byggavdelningen finnas tillgängliga vid friluftsbadet i Ljungbyhed för att svara på frågor mellan klockan 18.00-19.00.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 13 april till:
plan-o-byggavdelningen@klippan.se

eller

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

Detaljplan för Övarp 4:3 m.fl.

Detaljplan Övarp 4:3

Plan- och byggavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik. Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning. Möjlighet finns på så vis att erbjuda laddning av fossilfria fordon i yrkestrafiken i ett läge nära E4.

På grund av rådande situation med Covid-19 kommer vi inte hålla ett traditionellt samrådsmöte. Samrådsförslaget presenteras istället i ett videoklipp.
Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på klippan.se.

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 783 kB)
Strategisk miljöbedömningPDF (pdf, 3.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 879.8 kB)
Dagvattenutredning, bilaga 1PDF (pdf, 1.3 MB)
Dagvattenutredning, bilaga 2PDF (pdf, 175.1 kB)

 

 Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 23 juni till:

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

eller

plan-o-byggavdelningen@klippan.se

 Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se

 

Ändring av detaljplan för Ljungby 44:1

Planområde

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på via länkarna nedan under perioden 2020-07-14 till 2020-08-21

PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 262.6 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 17.7 kB)

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 21 augusti till:

Klippans kommun

Plan- och byggavdelningen

264 80 Klippan

 eller plan-o-byggavdelningen@klippan.se

 

 Granskning av Detaljplan för del av Klippan 3:145

Planområde

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av Klippans tätort skapa flera bostäder i Älvdalsområdet. Samt att möjliggöra för en utökning av tomtmark till fastigheterna Biet 1 & Biet 2.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan under perioden 2020-07-15 till 2020-08-21

PlankartaPDF (pdf, 463.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 110.7 kB)

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 21 augusti till:

Klippans kommun

Plan- och byggavdelningen

264 80 Klippan

eller plan-o-byggavdelningen@klippan.se

 

Samråd om Detaljplan för Sågen 1 m.fl.

planområde

Syftet med planen är att förtäta Klippans tätort med bostäder och centrumverksamhet i ett stations- och centrumnära läge samt att på platsen skapa en mer stadsmässig gatustruktur.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan under perioden 2020-07-15 till 2020-08-28

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 605.4 kB)

På grund av rådande situation med Covid-19 kommer ett traditionellt samrådsmöte inte hållas. Under vecka 34, måndag 21/8 till torsdag 20/8 mellan kl. 18-19 kommer representanter för Plan- och byggavdelningen finnas tillgängliga för att svara på frågor vid entrén till Allaktivitetshuset Sågen.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 28 augusti till:

Klippans kommun

Plan- och byggavdelningen

264 80 Klippan

eller plan-o-byggavdelningen@klippan.se