Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor.

 

Detaljplan för Polstjärnan 1

Planområde

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från Handel och Småindustri till Handel och Bostadsändamål. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan mellan 6/5 – 24/5.

Samrådsmöte kommer att hållas i Snyggatorpskolans aula, tisdag 14/5 klockan 18.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 24/5 till:

Klippans kommun

Plan- och byggavdelningen

264 80 KLIPPAN

eller

plan-o-byggavdelningen@klippan.se

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Martin Tång på nummer 0435-281 60 eller martin.tang@klippan.se.


Detaljplan för del av Klippan 3:145,

Bostäder vid Älvdalen

Syftet med planen är att skapa fler bostäder i Älvdalsområdet. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

 

Upphävande, del av detaljplan för Hyllstofta 4:29

planbeskrivning

Samråd

Syftet är att upphäva del av detaljplan för fastigheten Hyllstofta 4:29 för att kunna överföra mark till angränsande bostadsfastighet.

Du han ta del av planförslaget här:

 

Ändring av detaljplan för Stidsvig 26:30

planområde

Samråd

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på klippan.se under perioden 2019-02-04 till 2019-02-15

Du kan ta del av planförslaget här:

 

Valhalla 14

Planområde

Överklagande

Kommunfullmäktige har 2018-04-24 beslutat att anta detaljplan för Valhalla 14 i Klippans kommun.

Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen i Växjö, beslut väntas i december 2018

Du kan ta del av planförslaget här: