Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor. Detaljplan för Blåsippan 17

Detaljplanen syftar till att förtäta Klippans tätort genom att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Planförslaget finns på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2021-11-29 till 2022-01-09.
Förslaget finns även tillgängligt via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 354.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)
Geoteknisk- och markmiljöundersökningPDF (pdf, 1.5 MB)
BullerberäkningPDF (pdf, 949.8 kB)
SkuggstudiePDF (pdf, 2.8 MB)

Samrådsmöte kommer att hållas i Sessionssalen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12.
Måndagen den 13/12, klockan 18:30-19:30.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 9 januari 2022 till:

plan.bygg@klippan.se

eller

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan


Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se


Detaljplan för Bofinken 1 samt del av Klippan 3:145

Planområde, Bofinken 1 m.fl.


Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av Klippans tätort genom att skapa flera bostäder i centrala tätorten. Förslaget överensstämmer översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.
Planförslaget finns tillgängligt för granskning på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på klippan.se under perioden 2022-01-07 till 2022-01-28.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 443.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 665.9 kB)
Samrådsredogörelse, bilaga 1PDF (pdf, 1.4 MB)

 

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 28 januari till:

plan.bygg@klippan.se

eller

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.seDetaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i Ljungbyhed

Planområde

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en ny förskola omfattande 8 avdelningar norr om friluftsbadet i Ljungbyhed. Förslaget överensstämmer översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på klippan.se under perioden 2021-11-22 till 2021-12-06.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 6 december till:

Klippans kommun

Plan- och byggavdelningen eller plan.bygg@klippan.se

264 80 Klippan

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Martin Tång på nummer 0435-281 60 eller martin.tang@klippan.se.

PlankartaPDF (pdf, 502.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 168.8 kB)


Detaljplan för Övarp 4:3 m.fl.

Detaljplan Övarp 4:3

Plan- och byggavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik. Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning. Möjlighet finns på så vis att erbjuda laddning av fossilfria fordon i yrkestrafiken i ett läge nära E4.

Samrådet finns avslutat. Vi arbetar just nu med att besvara alla inkomna synpunkter och utifrån dessa arbeta om detaljplanen inför granskningen. I länkarna nedan kan ni ta del av samrådshandlingarna.

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 783 kB)
Strategisk miljöbedömningPDF (pdf, 3.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 879.8 kB)
Dagvattenutredning, bilaga 1PDF (pdf, 1.3 MB)
Dagvattenutredning, bilaga 2PDF (pdf, 175.1 kB)

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se


 

Ändring av detaljplan för Ljungby 44:1

Planområde

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 262.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 17.7 kB)


 

Detaljplan för del av Klippan 3:145

Planområde

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av Klippans tätort skapa flera bostäder i Älvdalsområdet. Samt att möjliggöra för en utökning av tomtmark till fastigheterna Biet 1 & Biet 2.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 463.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 110.7 kB)

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 

 

Detaljplan för Sågen 1 m.fl.

planområde

Syftet med planen är att förtäta Klippans tätort med bostäder och centrumverksamhet i ett stations- och centrumnära läge samt att på platsen skapa en mer stadsmässig gatustruktur.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 605.4 kB)