Planprocessen

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Förändringar i  PBL-lagen innebär att följande gäller, se Boverkets bildspel nedan.

PlanprocessenPDF (pdf, 498.6 kB) efter den 1 januari 2015

Standardförfarande när planförslaget

  • är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

samråd-underrättelse-granskning-granskningsutlåtande-antagande-laga kraft

Utökat förfarande när planförslaget

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse
  • antas medföra en betydande miljöpåverkan

kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskning-granskningsutlåtande-antagande-laga kraft

Begränsat förfarande när

  • förutsättningarna för standardförfarandet är uppfyllda
  • planförslaget godkännas av samrådskretsen

godkännande-antagande-laga kraft

Byte av förfarande

För att det ska vara möjligt att växla mellan förfarande får bland annat nya berörda inte tillkomma utan samrådskretsen bör vara densamma