Pågående översiktsplanarbete - Översiktsplan 2021

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
 Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Klippans kommun. Samrådet är nu avslutat men du kan fortfarande ta del av förslaget.

I den digitala översiktsplanen kan du ta del av förslaget.

Bild på översiktsplanen.

Ta del av den digitala översiktsplanen.länk till annan webbplats

Samrådet är avslutat
Samrådet är avslutat och vi kommer nu att sammanställa alla synpunkter och arbeta om förslaget inför granskningen. Då kan du se och lämna synpunkter på det slutliga förslaget innan det lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.

Under samrådstiden 18 januari till 30 mars 2021 har du kunnat ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter på planen via mejl, brev eller direkt i samrådskartan i den digitala översiktsplanen. Du har även kunnat ta del av ett webbsänt samrådsmöte på vår hemsida, där vi presenterar förslaget och svarar på inkomna frågor. En utställning som sammanfattar översiktsplanen har också funnits att ta del av utomhus vid kommunhuset och biblioteket i Klippan.

Många har passat på att tycka till om vårt förslag till ny översiktsplan. Synpunkterna hjälper oss i arbetet med att planera, utveckla och bevara den fysiska miljön inom hela kommunen.

Inspelad version av livesändningen av samrådsmötet som gick av stapeln den 15 februari. På grund av tekniska problem försvann de första minuterna av sändningen, bland annat presentationen av deltagarna, men detta görs om en bit in i sändningen.