Pågående översiktsplanarbete - Översiktsplan 2021

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Klippans kommun. Planen förväntas kunna antas i början av 2022.
Den nya översiktsplanen ställs ut för granskning under perioden 27 september till 29 november 2021. Du har under denna period möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.


Samrådet är avslutat

Under samrådstiden 18 januari till 30 mars 2021 har du kunnat ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter på planen via mejl, brev eller direkt i samrådskartan i den digitala översiktsplanen. Många har passat på att tycka till om vårt förslag till ny översiktsplan. Synpunkterna har hjälpt oss i arbetet med att planera, utveckla och bevara den fysiska miljön inom hela kommunen.


Översiktsplan 2022 - såhär ser granskningsförslaget ut

Översiktsplanen med dess kartor och texter är digitala. Under granskningen vill vi visa och få synpunkter på förslaget till översiktsplan efter de ändringar som hade gjorts sedan samrådet. I granskningshandlingen ingår även en miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse.

Du kan ta del av granskningsförslaget via länken nedan:

Översiktsplan Klippans kommun 2022


Samrådsredogörelse

Här kan du läsa alla synpunkter och svar från samrådet som hölls 18 januari-30 mars 2021.
Samrådsredogörelse - Översiktsplan 2022PDF (pdf, 15.6 MB)

 

Lämna synpunkter senast den 29 november

Du kan lämna synpunkter genom att skriva till oss:
plan.bygg@klippan.se
eller
Klippans kommun, plan och byggavdelningen, 264 80 Klippan.

 

 

Samrådsförslaget

Här kan du ta del av det förslag som var på samråd under perioden 18 januari-30 mars 2021.
Samrådsversion - Översiktsplan Klippans kommun 2022länk till annan webbplats


Inspelad version av livesändningen av samrådsmötet som gick av stapeln den 15 februari. På grund av tekniska problem försvann de första minuterna av sändningen, bland annat presentationen av deltagarna, men detta görs om en bit in i sändningen.