Den fysiska tillgängligheten i Klippans kommun

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vi vill veta hur den fysiska tillgängligheten i vår kommun kan förbättras. Under de kommande månaderna kommer vi arbeta tillsammans med invånare som lever med en normbrytande funktionsförmåga. Tillsammans ringar vi in de utmaningar som finns och hur de kan förbättras.

Fokus ligger på utemiljön och de fysiska hinder som kan vara en utmaning där, till exempel trappor och trottoarer. Behovet av utredningen visade sig tydligt under fokusgruppsdialogerna i samband med Rättighetskartläggningen. Den kan du ta del av här.PDF (pdf, 424.6 kB)

Den 5 september hölls en inledande workshop där tjänstepersoner och invånare samverkade kring ämnet. Resultatet från den används som underlag i den större utredningen. Workshopen hölls i samarbete med FUB Klippan*.

Nästa steg i arbetet
Nu pågår en inventering av den fysiska tillgängligheten i kommunens utemiljö. Denna utredning var klar våren 2019 och kommer resultera i en rapport över de brister som finns samt förslag på åtgärder.

Har du synpunkter på den fysiska tillgängligheten i vår kommun? Välkommen att höra av dig till rättighetsstrateg Love Hetz, e-post: love.hetz@klippan.se alternativt 0435- 281 91.

* FUB Klippan är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Relaterad information
Klippans kommuns arbete mot diskriminering och för lika rättigheter.