Diariet på webben

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippans kommuns webbdiairum finns möjlighet att söka efter allmänna och offentliga ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarium.
Tänk på att det endast går att söka ärenden och handlingar som är registrerade efter den 31 maj 2021.

Vad är ett diarium?
I ett diarium registrerar kommunen de ärenden och tillhörande handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Klippans kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera. Eftersom varje nämnd inom Klippans kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.

Vad är ett ärende och handling?
Ett ärende kan liknas vid en mapp och handlingar kan liknas vid de dokument som finns i mappen. Ett ärende som registrerats tilldelas ett årtal samt nummer och benämns ”diarienummer” (ex 2021/64).  Till ett ärende kan finnas en eller flera handlingar, vilka kan vara inkomna eller upprättade.

Vad kan jag hitta i diariet?
I nämndernas diarium kan du se de allmänna ärendena och handlingarnas rubriker. I de flesta fall publiceras även handlingen (Word- , Excel- eller PDF-fil). Om handlingen inte är publicerad beror det på personuppgifts- eller sekretesslagen.

Skyddade uppgifter i handlingar och ärenden
Reglerna för kommunens arbete med allmänna handlingar och din rätt att ta del av dem återfinns i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt dataskyddsförordningen (GDPR). Vid sökning kan begreppet ”sekretess” eller "personuppgift" visas. Detta begrepp betyder att ett namn eller en uppgift har skyddats med grund i någon av ovanstående lagar.
Du kan läsa mer om dessa lagar på sidan Offentlighet och sekretess .

Vill du ta del av någon handling som skyddas av sekretess är du välkommen att kontakta kommunen för att få en handling där de sekretessbelagda uppgifterna har plockats bort.

Protokoll från sammanträden
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll finns att läsa på sidorna under fliken Möten, handlingar och protokoll.

Om du har frågor, får problem vid sökningen eller vill ta del av en handling som inte är publicerad, kontakta oss på kommun@klippan.se