Kansliavdelning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kansliavdelningen består av tre enheter - nämndadministration, arkiv och upphandlingsenheten.

Nämndadministrationen biträder kommunstyrelse och kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter samt svarar för ärendeberedning och sammanträdesadministration för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, revision, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt plan- och byggnämnd.
Överförmyndarnämnd administreras av Perstorps kommun och räddningsnämnd administreras av Åstorps kommun.

Arkiv ansvarar för kommunarkivet och utövar tillsyn över kommunens samtliga arkiv.
Arkivet förvarar handlingar från mitten av 1800-talet fram till nu. Vill du släktforska eller söka information av annan anledning är du välkommen.  Läs mer om arkivet här.
Klippan ingår i SkåneEarkiv som har infört ett gemensamt e-arkiv.

Upphandlingsenheten är gemensam för Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner en gemensam upphandlingsverksamhet. Upphandlingsverksamheten hjälper till med upphandlingsprocessen.
Det är främst ramavtalen som är i fokus för upphandlingsverksamheten.