Nämnder och förvaltningar

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Varje nämnd beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. I ett flertal lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

I menyn till vänster hittar du mer information om vår organisation. Under nämnderna finns förvaltningarna med information om det arbete som tjänstemännen utför samt vem som är chef på varje förvaltning.