Plan- och byggavdelning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Plan- och byggavdelningen
Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Planering - bygglovsgivning - kartförsörjning
Översiktsplanen vägleder vid beslut om användningen av mark- och vattenområden och visar vilka mål som finns i Klippans kommun.

Plan- och byggavdelningens arbetsområde:

 • översiktsplan
 • detaljplan
 • bygglovsgivning
 • områdesbestämmelser
 • fastighetsplan
 • baskarta
 • adressättning
 • lägenhetsregister
 • bevarande av kulturmiljöer och byggnader
 • bevakar att tomt hålls i vårdat skick och att växtlighet inte är siktskymmande
 • tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
 • ventilationskontroll
 • ritarkiv

Det finns en delegationsordning som visar vilka beslut och vem som tar besluten. De flesta typer av lov sköter tjänstemännen. Beslut i lovärenden, där byggandet avviker från gällande plan och bestämmelser och där grannar kan bli berörda, fattas av plan- och byggnämndens politiker. Plan- och byggnämnden sammanträder en gång i månaden.