Plan- och byggavdelning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Planering - bygglovsgivning - kartförsörjning
Översiktsplanen vägleder vid beslut om användningen av mark- och vattenområden och visar vilka mål som finns i Klippans kommun.

Plan- och byggavdelningens arbetsområde:

 • översiktsplan
 • detaljplan
 • bygglovsgivning
 • områdesbestämmelser
 • fastighetsplan
 • baskarta
 • adressättning
 • lägenhetsregister
 • bevarande av kulturmiljöer och byggnader
 • bevakar att tomt hålls i vårdat skick och att växtlighet inte är siktskymmande
 • tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
 • ventilationskontroll
 • ritarkiv

Det finns en delegationsordning som visar vilka beslut och vem som tar besluten. De flesta typer av lov sköter tjänstemännen. Beslut i lovärenden, där byggandet avviker från gällande plan och bestämmelser och där grannar kan bli berörda, fattas av plan- och byggnämndens politiker. Plan- och byggnämnden sammanträder en gång i månaden.