Igår träffades Klippans ungdomsdemokrati

Publicerad:

Två elever från varje skola är med som representanter i ungdomsdemokratin.  Från kommunen är både politiker och tjänstemän med när representanterna träffas.

Eleverna har i uppgift att föra fram sin skolas idéer och gemensamt med de andra skolorna komma överens om hur en pott på 150 000 kronor bäst ska användas och fördelas mellan de åtta skolorna.

Arbetet med ungdomsdemokrati i grundskolan består till en del av en pott pengar som tilldelas av kommunfullmäktige. Dessa pengar fördelas bland annat genom att eleverna själva genom en process där varje skola/skolområde presenterar sina önskemål och en gemensam prioritering sker.

Ungdomsdemokrati i grundskolan är viktigt för Klippans kommun. Genom samarbetet med barnen och ungdomarna vill vi öka deras demokratiska engagemang. Dessutom får vi många bra idéer och synpunkter som kan hjälpa oss att utveckla vår verksamhet.