Inställt kommunfullmäktige 23 maj 2022

Publicerad:

Kommunstyrelsens sammanträde i maj har ställts in pga få ärenden. Därmed ställs även kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj in. De ärenden som fanns till sammanträdet i maj kommer att behandlas i juni.