Julhälsning från kommunalrådet

Publicerad:

Hans Bertil Sinclair sammanfattar året som gått och önskar god jul och gott nytt år.

Styret ”Samverkan Klippan” bestående av Socialdemokrater, Moderater och Centerpartister har snart lagt det första året av denna 4-åriga mandatperiod bakom oss.

Ett år som har präglats av samsyn i alla frågor utan undantag. Vi har haft som mål att utveckla Klippan och göra det bästa för Dig som kommuninvånare. Det betyder inte att alla enskilda personer kanske känt sig nöjda i alla lägen men vi har försökt ha kommunens och därmed förhoppningsvis också Ditt bästa framför ögonen i alla såväl kortsiktiga som långsiktiga beslut.

Det har hänt mycket under året både när det gäller befolkningsökning (+200 invånare), bostadsbyggande, företagsetableringar, förskole- och skolbygge, förbättringar inom äldreomsorgen, utveckling av allaktivitetshuset Sågen med aktivitetsparken mm och alla tankar om utveckling av vår fantastiska kommun med alla möjligheter.

Framtiden innehåller många spännande projekt som Ni kan följa på vår hemsida och glöm inte bort att läsa protokoll från Kommunstyrelsen och nämnderna.

Jag vill med detta tacka alla anställda i vår kommun för ett bra och framgångsrikt arbete under året som gått samt alla kommuninvånare som kontaktat oss på olika sätt och önska Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!