Känner du till 113 13?

Publicerad:

Sveriges nationella informationsnummer 113 13 kan du ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser.

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Du kan ringa 113 13 dygnet runt, årets alla dagar.

Exempel på frågor som du kan få svar på är:

  • Det har gått ett VMA, är det ok att gå ut?
  • Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
  • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
  • Det är otroliga köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något och när kommer trafiken igång igen?