Kommunfullmäktige den 23 november 2020 är inställt

Publicerad:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november är inställt på grund av rådande pandemiläge. Ärendena kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december istället.