Kommunfullmäktige i januari är inställt

Publicerad: 2021-01-12

Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari är inställt.

Ärendena kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari istället.