Kommunfullmäktige i januari är inställt

Publicerad:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari är inställt.

Ärendena kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari istället.