Kommunfullmäktige i mars

Publicerad:

Den 23 mars samlas de förtroendevalda för sammanträde i kommunfullmäktige. Denna gången är mötet på Sågen. Vi livesänder sammanträdet här på klippan.se.

På dagordningen står bland annat information om Klippans kommuns arbete med Covid-19, Markanvisning avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2 vid Bolestad samt besvarande av motioner.

Datum och tid: 2019-03-23 klockan 19.00.
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan.

Om du inte har möjlighet att vara med på plats kan du ta del av sändningen via webb-tv. Den hittar du här.