Kommunfullmäktige i november är inställt

Publicerad: 2017-11-17

Nästkommande Kommunfullmäktige är den 19 december klockan 18.

Ta del av tidigare kommunfullmäktigemöten på vår webbtv