Kommunfullmäktige i november är inställt

Publicerad:

Nästkommande Kommunfullmäktige är den 19 december klockan 18.

Ta del av tidigare kommunfullmäktigemöten på vår webbtv