Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner markanvisning i Östra Ljungby

Publicerad:

Frode Laursen AB i Åstorp. Foto: Kurt Gabs.

I Östra Ljungby finns ledig mark för företag att köpa för att få ett strategiskt läge i anslutning till E4:an. Logistikföretaget Frode Laursen AB önskar etablera sig på marken som ligger strax norr om motorvägen för att kunna expandera i nordvästra Skåne.

På onsdageftermiddagens kommunstyrelses arbetsutskott togs frågan upp om att anvisa mark åt Frode Laursen som köpare av området för att kunna etablera sin transportverksamhet i Östra Ljungby.
Arbetsutskottet godkände markanvisningen, som nu kommer gå vidare till kommunfullmäktige som tar beslut under sammanträdet i januari.

- Det är med stor glädje jag kan konstatera att våra överläggningar med ledningen för Frode Laursen AB har kommit till den dagen då vi kan konstatera att Klippans kommun nu får ytterligare en stabil näringsidkare. Detta är en etablering som i slutändan kan komma att ge upp till drygt 100 arbetstillfällen. Näringslivet och medföljande arbetstillfällen är grunden för vår utveckling. Förhoppningsvis kan detta ge fler kommuninvånare och därmed underlag för att utveckla kommunen ännu mer, inte minst med den offentliga servicen. Alldeles speciellt glädjande är att vi kan se detta som en början på ytterligare utveckling i Östra Ljungby/Stidsvigsområdet, säger Hans Bertil Sinclair, kommunstyrelsens ordförande.

Logistikföretaget Frode Laursen AB har sedan etableringen i Sverige 2005 byggt 210 000 m2 logistikhallar och sammanlagt skapat 400 arbetstillfällen i Göteborgsområdet samt i Åstorp.

- För att säkra möjligheten för fortsatt expansion i Helsingborgsregionen, har vi ingått ett markanvisningsavtal med Klippans Kommun gällande fyra år för ett område på 147 000 m2 i Östra Ljungby, säger Anders Balle, direktör på Frode Laursen AB.
- Våra planer för området är att bygga logistikhallar på 50-60 000 m2, som sammanlagt ger 100-120 nya arbetstillfällen i Östra Ljungby, när området är fullt utbyggt.

Om också kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet kommer det att träda i kraft den 1 februari 2020 och gälla till och med 31 januari 2024. Ett markanvisningsavtal innebär att en intressent under den tid som avtalet löper ensam har rätt att förhandla med kommunen om ett markområde. Intressenten ska under denna tid utveckla tankarna kring sitt projekt och presentera ett förslag. Kommunen åtar sig att under avtalstiden inte förhandla om samma markområde med en annan intressent.

- Vi ser detta som en mycket positiv etablering som kommer ha en stor betydelse för Klippans kommun och Östra Ljungby i synnerhet, säger Johan Petersson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.