Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Publicerad:

För att Söderåsens miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet 2019/2020 kommer taxan anpassas till nya kontrollförordningen. Den nya taxan börjar gälla från och med 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige beslutade på decembermötet den nya taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Revidering av taxan sker på grund av att en ny kontrollförordning (EU) 2017/265 trädde i kraft den 14 december 2019. Förändringarna i taxan innebär följande:

• Hänvisning till den tidigare kontrollförordningen tas bort och ersätts med hänvisningar till gällande lagstiftning.
• Begreppet extra offentlig kontroll som omfattar uppföljning och handläggning av överträdelser av lagstiftningen tas bort. Denna kontroll omfattas av offentlig kontroll och ersätts med begreppet uppföljande kontroll och utredning av klagomål.
• Årlig kontrollavgift för verksamheter som registrerar livsmedelsanläggning under året, ex. vid nya verksamheter eller ägarbyte, betalar ingen fast årlig kontrollavgift året då registrering sker utan debiteras i efterskott genom timavgift för den faktiska nerlagda kontrolltiden.
• Miljöförbundet ges utökade möjligheter att ta ut avgift för kontroller i samband med export och import av livsmedel. Timavgift kan tas ut för faktiskt nerlagd tid.

Från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.

Kontakta Söderåsens miljöförbundlänk till annan webbplats vid frågor kring taxan.

Här kan du ta del av protokollet från kommunfullmäktige.