Planeras för nytt styre i Klippan

Publicerad:

Under eftermiddagen höll företrädare för moderaterna, centern och socialdemokraterna en pressträff, där de meddelade att de har för avsikt att styra under den kommande mandatperioden.

Styret är moderatledd i samverkan med centern och socialdemokraterna, där partierna samlar 20 mandat av kommunfullmäktiges 41 mandat.

Vid kommunfullmäktige den 30 oktober utses fullmäktiges presidium, vilket innebär att fullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs.

Vid kommunfullmäktige den 18 december utses ledamöter och ersättare i kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen utses vid samma tillfälle. Den nya kommunstyrelsen kommer att ha sitt första möte i januari 2019.