Polisens trygghetsmätning

Publicerad:

Idag, 8/11, publicerar Polismyndigheten sin trygghetsmätning som skickats ut till drygt 71 000 slumpvis utvalda medborgare mellan 16 och 85 år i polisregion Syds 58 kommuner. Mätningen visar på fortsatt låg utsatthet för brott i Klippans kommun.

Varje år genomför Polismyndigheten tillsammans med kommunerna i polisregion Syd den årliga lokala trygghetsmätningen. I Klippans kommun har 900 enkäter skickats ut till slumpvis utvalda medborgare mellan 16 och 85 år.

För Klippans kommun är svaren viktiga för att vi på bästa sätt ska kunna planera och utveckla vårt brottsförebyggande arbete tillsammans med polisen och andra samverkanspartners.

Trygghetmätning i Klippans kommun 2019
Trygghetsmätningen 2019 avseende Klippans kommun visar på fortsatt låg utsatthet för brott. Detta syns tydligt i medborgarnas svar på den enkät som skickats ut.

De problembilder som syns tydligast generellt i kommunen 2019 är följande:

  • Nedskräpning.
  • Trafikproblem, dvs fortkörning och buskörning med mopeder.
  • Oro för inbrott i garage, källare och på vind.
  • Medborgarna upplever att det är otryggt att vistas utomhus ensam på kvällen.

Lokala problembilder identifieras också inom kommunen:

  • Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbruk i Ljungbyhed.
  • Oro för bostadsinbrott i Ljungbyhed.
  • Polisen får kritik av medborgarna i Ljungbyhed.
  • I Östra Ljungby upplever medborgarna att bilarna kör för fort.
  • Även i Östra Ljungby finns oro att utsättas för bostadsinbrott.
  • I Ljungbyhed visar trygghetsundersökningen på att medborgarna är rädda för speciella personer.

Sammanfattningsvis ligger Klippans kommuns problemindex kvar på fortsatt förhållandevis låga nivå som 2018.

Som tidigare kan man konstatera att utsattheten för brott ligger på en mycket låg nivå för Klippans kommun. Som i de flesta fall är dock oron att utsättas för brott högre än den faktiska utsattheten.


Klippans kommun kommer analysera resultatet och arbeta vidare med att hålla Klippan som en trygg och säker kommun.