Ta del av bokslutskommunikén 2018

Publicerad:

I den summerande bokslutskommunikén kan du läsa om viktiga händelser under året, det ekonomiska resultatet på kommun- och nämndnivå och investeringar som gjorts under året.

Klippans kommun visar ett resultat på 42,7 mnkr vilket vi berättar mer om i bokslutskommunikén. Du kan också ta del av måluppfyllelse av kommunfullmäktige målen samt och framtidsutsikter för Klippans kommun.

Ladda ner bokslutskommunikén 2018 här.PDF (pdf, 2 MB)