Ta del av bokslutskommunikén 2021

Publicerad:

Bild på Rönne å och texten bokslutskommuniké 2021 på en blå tonplatta.

I den summerade bokslutskommunikén kan du läsa det ekonomiska resultatet på kommun- och nämndsnivå och om större investeringar som gjorts under året.

Klippans kommun redovisar för 2021 ett resultat på 50,3 miljoner kronor. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2 % av skatter och statsbidrag uppnås väl, och uppgår för 2021 till cirka 4,5 %.

I bokslutskommunikén kan du läsa om nämndernas resultat, vilka större investeringar kommunen gjort under året och hur skattepengarna fördelas.

Ladda ner bokslutskommunikén 2021 här.PDF (pdf, 2 MB)