Ungdomar med ett tobakspreventivt uppdrag

Publicerad: 2018-06-26

I år har tre Klippanungdomar fått ett tre veckor långt sommarjobb med uppdrag att arbeta tobakspreventivt.

Uppdraget har två delar, dels att sprida kunskap om tobakens skadeverkningar till yngre elever och dels att ta fram råd till kommunens politiker om hur de kan jobba för att kommunens ungdomar ska förbli tobaksfria.

Sommarjobbet är en av insatserna Klippans kommun gör som en del i opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame 2025.

Projektet med ungdomar som jobbar med tobakspreventiva uppdrag pågår i Skåne och Blekinge län. Länsstyrelserna samordnar en gemensam utbildningsvecka för de ungdomar som ferieanställts i de kommuner som deltar. Utbildningen omfattar bland annat generell tobaksinformation som skadeverkningar, tobaksindustrin och miljökonsekvenser men också samarbetsövningar, presentationsteknik, tobakslagen och barnkonventionen. Totalt är det elva kommuner som deltar i projektet och anställningarna sträcker sig över tre veckor.