Vårterminens sista kommunfullmäktige

Publicerad:

Den 28 juni samlas de förtroendevalda för terminens sista sammanträde i kommunfullmäktige. Vi livesänder sammanträdet här på klippan.se.

På dagordningen står bland annat årsredovisning för kommunalförbunden Medelpunken samt AV Media Skåne, revisionens granskning av kommunens fordonshantering nya policys, köp av fastighet i Östra Ljungby samt besvarande av motioner och frågor.

Datum och tid: 2021-06-28 klockan 19.00.
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7 i Klippan.

Vill du läsa handlingarna så kan du klicka här.
Sammanträdet livesänds via webb-tv. Den hittar du här.