Visste du att du kan söka allmänna handlingar direkt i Klippans kommuns webbdiarium?

Publicerad:

I Klippans kommuns webbdiairum finns möjlighet att söka efter allmänna och offentliga ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarium.

I ett diarium registrerar kommunen de ärenden och tillhörande handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Klippans kommun.
Ett ärende kan liknas vid en mapp och handlingar kan liknas vid de dokument som finns i mappen.

I nämndernas diarium kan du se de allmänna ärendena och handlingarnas rubriker. I de flesta fall publiceras även handlingen. Det kan handla om ansökningar, remisser, brev, medborgarförslag, motioner med mera.

Eftersom varje nämnd inom Klippans kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.

Det går endast att söka ärenden och handlingar som är registrerade efter den 31 maj 2021.

Du hittar webbdiariet här:

Om du har frågor, får problem vid sökningen eller vill ta del av en handling som inte är publicerad, kontakta oss på kommun@klippan.se