Krisberedskap och säkerhet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Räddningstjänsten Söderåsen:
Torggatan 19 B, 265 35  Åstorp
Telefon: 042-641 02
E-post: raddning@astorp.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Orden säkerhet och kris innefattar mycket. Alltifrån den upplevda känslan av trygghet hos den enskilda individen till omvälvande händelser som drabbar en hel kommun, ett helt land eller kanske många av världens länder samtidigt. På dessa sidor har vi fokus på både krisberedskap och kommunens brottsförebyggande arbete.

Klippans krisberedskap
En kommun har ett ansvar att se till att verksamheterna fungerar även i krissituation. För att göra detta finns olika delar av organisationen med specialuppdrag. Läs mer om Klippans krisberedskap.

Förbered dig för en kris
Om en kris inträffar behöver du vara beredd att själv se till att du har vatten, mat, värme och tillgång till kommunikation för att klara dig de första dagarna. Här har vi samlat mer information och tips för detta.

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten
Ett VMA är ett varningssystem som används vid en akut fara. Meddelandet går ut i TV, radio och ibland även genom en utomhussigna, ibland kallad "Hesa Fredrik". Läs mer om VMA.

Trygghetspunkter
I kommunen finns fyra planerade trygghetspunkter. Platser som kan aktiveras vid större räddningsinsatser, kriser eller extraordinära händelses, med uppgiften att svara för information och trygghet. Var de finns hittar du här.

Information vid kris
I en krissituation är information viktig. Både för att få en överblick av händelsen och arbetet som myndigheter gör för att hantera situationen samt att veta vilka åtgärder du som invånare kan göra. Så här arbetar Klippan med information och kommunikation i en krissituation.

Räddningstjänsten Söderåsen
Klippan och Åstorp har en gemensam räddningstjänst – Räddningstjänsten Söderåsen. Deras uppdrag är att verka förebyggande samt att jobba operativt med att släcka bränder och hantera olyckor. Vi strävar efter att alla ska känna sig trygga och säkra var de än är. Läs mer om Räddningstjänsten Söderåsen.

Regional krissamordning
Klippans kommun är en del av samarbeten där krisberedskap är i fokus, bland annat Krishanteringsrådet Familjen Helsingborg. Det finns även ett lokalt krishanteringsråd. Läs mer om regional krissamordning här.

Brottsförebyggande arbete
Genom vårt brottsförebyggande arbete sprider vi kunskap och information om åtgärder som vi kan göra för att minska antalet brott i kommunen. Vi har även ett nära samarbete med vår kommunpolis för en säkrare och tryggare kommun. Läs mer om Klippans brottsförebyggande arbete.

I filmen berättar Klippans säkerhetschef Göran Tesfai Skoglund om krisberedskapsarbetet i Klippan och hur det ser ut i en mindre kommun.