Brottsförebyggande arbete

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Genom vårt brottsförebyggande arbete sprider vi kunskap och information om åtgärder som vi kan göra för att minska antalet brott i kommunen. Vi har även ett nära samarbete med vår kommunpolis för en säkrare och tryggare kommun. Detta arbete leds i Klippan av det brottsförebyggande rådet (BRÅ). De är också uppdragsgivare till kommunens brottsförebyggare, en tjänsteperson med fokus på området.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Klippans brottsförebyggande råd har ett fokus på att hitta konkreta lösningar på frågor som rör trygghet och säkerhet i kommunen. Detta görs genom att ett problemområde definieras och lösningar arbetas fram.

Vi har hela tiden våra lokala resurser i åtanke och det är med dem som insatserna till störst del genomförs. BRÅ:s handlingsplan innehåller prioriterade, tidsbestämda och uppföljningsbara mål.

Brottsförebyggare
Kommunens brottsförebyggare är en tjänsteperson som arbetar på uppdrag av BRÅ. Fokus för arbetet är att sprida kunskap om brottsförebyggande, hur den aktuella problembilden ser ut samt delta i olika projekt.

Till sin hjälp har brottsförebyggaren statistik från polisen, medborgarundersökningar, enkäter, intervjuer av nyckelpersoner och kartläggning av platser inom kommunen där det ofta sker brott.

Bli en brottsförebyggare
Genom att anmäla brott till polisen bidrar du till ett tryggare och säkrare samhälle. Det gör också att polisen får en rättvisande brottstatisk att använda för att utveckla sitt eget arbete.

I vissa fall kan du göra en polisanmälan via deras hemsida polisen.se. Du kan även göra en polisanmälan direkt på Polisstationen i Klippan, besöksadress Storgatan 60 i Klippan. Du kan också höra av dig till polisen genom deras icke akuta nummer 114 14.
Vid ett pågående brott ring 112!

Brottsförebyggande rådet består av:

  • Kommunalråd Hans Bertil Sinclair
  • Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Petersson
  • Oppositionsråd Åsa Edvardsson
  • Kommundirektör Tomas Rikse
  • Skolchef Rose-Marie Bergman
  • Kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér
  • ANDT-samordnare Sara Persson
  • Kommunpolis från lokalpolisområde Klippan

Relaterade länkar

Överenskommelse mellan närpolisen i Klippan och Klippans kommun